Priopćenje sa 66. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Foto: KTA

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je, 17. i 18. ožujka 2016. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru svoje 66. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi BK BiH te delegati: Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk i Talijanske biskupske konferencije nadbiskup mons. Luigi Bressan iz Trenta. Poruku apostolskog nuncija u BiH mons. Luigija Pezzuta biskupima je prenio savjetnik Nuncijature mons. Joseph Puthenpurayil Antony.

Biskupi su saslušali izvješća svojih delegata s raznih susreta u zemlji i u inozemstvu te odredili delegate za predstojeće međunarodne susrete.

Biskupe raduje činjenica da biskupijske zajednice na svim razinama u Bosni i Hercegovini nastoje proživljavati Godinu božanskog milosrđa na osobit način u korizmenom vremenu. U skladu sa smjernicama Papinskoga vijeća za novu evangelizaciju, preporučuju svim župnicima i voditeljima drugih crkvenih institucija da iskoriste blagoslovljenu prigodu Papinskog imenovanja četvorice misionara milosrđa iz BiH sa zadaćom da propovijedaju Božje milosrđe i pozivaju vjernike na obraćenje i pomirenje s Bogom, s ovlašću da odrješuju i od kazna pridržanih Apostolskoj Stolici (članovi Hercegovačke franjevačke provincije fra Ivan Landeka ml. i fra Milan Lončar s teritorija Mostarsko-duvanjske biskupije te članovi Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Slavko Topić i fra Josip Ikić s teritorija Vrhbosanske nadbiskupije).

Predsjednici Vijeća i Komisija BK BiH te Tajništva i Katoličke tiskovne agencije podnijeli su izvješća o radu u 2015. godini. Saslušavši izvješće o radu Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, biskupi su izrazili potporu i za buduća ekumenske i dijaloške kontakte koji vode boljem međusobnom razumijevanju i suradnji u skladu s prošlogodišnjim ekumenskim i međureligijskim susretom tijekom pastirskog posjeta pape Franje Bosni i Hercegovini.

Biskupi su zahvalni odgojiteljima u bogoslovijama i sjemeništima u BiH i biskupijskim delegatima za zvanja što se, i kroz sudjelovanje na godišnjim studijskim danima, kao članovi Vijeća za sjemeništa, usavršuju u obavljanju svoje odgovorne službe.

Biskupi su također saslušali izvješće o radu Vijeća za laike i Odbora za mlade. Posebno ih raduje da brojni mladi ljudi, unatoč sve većem valu iseljavanja, pokazuje volju i želju da ostanu u Bosni i Hercegovini. Biskupi potiču sve institucije u Bosni i Hercegovini da više prostora posvete mladima i da im otvaraju perspektive u zemlji koju im je Bog, po njihovu rođenju, izabrao da u njoj rastu i da je izgrađuju.

Nakon što su saslušali izvješće o djelovanju Vijeća za obitelj, biskupi pozivaju sve župnike da pomognu mladićima i djevojkama da se temeljito pripremaju na bračni život sudjelovanjem na zaručničkim tečajevima.

Nakon iznesenog izvješća o radu Pedagoškog vijeća katoličkih škola za Europu, biskupi su izrazili potporu radu ovog Vijeća i cijelog sustava katoličkih škola u BiH. Pomoćnog biskupa vrhbosanskog mons. Peru Sudara potvrdili su na novi petogodišnji mandat za predsjednika Vijeća te izrazili zahvalnost svima koji pomažu ovaj vid socijalnog djelovanja Crkve u BiH.

Saslušavši godišnje izvješće predsjednika Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja, biskupi su potaknuli sve djelatnike u crkvenim medijima kao i sve katolike koji rade u medijima da budu navjestitelji nade u vremenu sve većeg beznađa te graditelji mira u duhu poruka pape Franje. Još jednom su izrazili zahvalnost svim medijima i medijskim djelatnicima koji su na prikladan način uprisutnili nezaboravni posjet Svetoga Oca u Sarajevu, 6. lipnja 2015.

Biskupi su prihvatili prijedlog programa Vijeća za kler za Treći susret svećenika Bosne i Hercegovine koji će se održati, 16. lipnja 2016. u Tomislavgradu na temu božanskog milosrđa. I ovom prigodom pozivaju sve svećenike koji djeluju u Bosni i Hercegovini da dođu na ovaj susret koji pomaže izgradnju svećeničkog zajedništva. Radovat će se također ako na ovaj susret dođu i biskupi i svećenici podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.

Poslije podnesenog izvješća o radu Komisije Justitia et pax, biskupi su izrazili želju da i ubuduće po djelovanju ove Komisije u javnosti bude prepoznatljiva osjetljivost Crkve za socijalnu pravdu.

Nakon što su saslušali izvješće o radu Vijeća za liturgiju, biskupi su zahvalili liturgičarima i liturgijskim glazbenicima za njihovo zauzimanje u radu Vijeća ističući važnost suradnje s Biskupskom komisijom HBK za liturgiju na dobro cijele Crkve u hrvatskom narodu.

Vrjednujući dosadašnji rad Povjerenstva za katehezu, biskupi su odlučili osnovati Nacionalni katehetski ured (NKU) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kao radno tijelo. Odobrili su Pravilnik o radu NKU. Zahvaljuju dosadašnjem voditelju Povjerenstva don Anti Pavloviću, a za ravnatelja NKU imenovali su vlč. Tomislava Mlakića.

Biskupi su prihvatili prijedlog Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih dijela u BiH da u srpnju 2016. godine bude pokrenuta posebna misijska akcija za izgradnju crkve u Ruandi u misiji gdje djeluje dugogodišnji misionar salezijanac don Danko Litrić. Imajući na umu Godinu božanskog milosrđa, potiču sve svećenike, redovnike, redovnice i vjernike da i po aktivnom uključivanju u animaciju Papinskih misijskih djela budu učinkovit znak Očevih djela u korist onih koji su zaboravljeni i ostavljeni.

U skladu s dopisom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS od 19. siječnja 2016., biskupi pozivaju sve crkvene institucije te potiču i sve članove svojih biskupijskih zajednica da se uključe u aktivnosti Projekta registracije nekretnina odnosno upisivanja nepokretne imovine u jedinstveni katastar. Posebno potiču da to učine građani koji su prognani ili su iz drugih razloga napustili svoja ognjišta.

Razmatrajući aktualno stanje u Bosni i Hercegovini, biskupi su izrazili zabrinutost stvaranjem ozračja beznađa što uzrokuje odlazak i onih ljudi koji imaju mogućnost živjeti u svojoj zemlji od rada svojih ruku. Svjesni poteškoća s kojima se susreće društvo u BiH, podupiru nemali broj onih koji se ne boje žrtve i koji su otvoreni životu koji se rađa u obitelji. Zahvalni su svima koji se, u duhu poruka i primjera pape Franje, otvaraju dijalogu i izgradnji društva jednakopravnih naroda u BiH u kojem treba biti mjesta za svakoga čovjeka s njegovim pravima i slobodama. Zahvaljuju svim poduzetnicima i ravnateljima i direktorima koji se brinu za otvaranje novih radnih mjesta, osiguravaju pravednu plaću radnicima i uplaćuju mirovinsko osiguranje i na taj način daju najbolji doprinos ostanku na ovim prostorima. Očekuju od mjerodavnih institucija da što prije realiziraju sredstva namijenjena za povratak.

Biskupi će, 18. ožujka 2016. sudjelovati na zajedničkom Euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve uoči svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije. Predsjedat će kardinal Puljić, a prigodnu propovijed izreći će biskup banjolučki mons. Franjo Komarica.

Mostar, 18. ožujka 2016.

Tajništvo BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu/KTA