Pripremanje strateškog plana Caritasa BiH

Foto: KTA

Caritas Bosne i Hercegovine prošli je tjedan od 30. lipnja do 1. srpnja 2016. u Potocima pokraj Mostara u Duhovno-obrazovnom centru „Emaus“ Caritasa Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje –Mrkan, organizirao sastanak za izradu svoga Strateškog plana za narednih pet godina. Na sastanku su sudjelovali ravnatelji Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, nad/biskupijskih Caritasa: Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko Šimić, Caritasa Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje – Mrkan don Ante Komadina i Banjolučke biskupije mons. Miljenko Aničić kao i djelatnici Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa uz predstavnike Caritasa sa sjedištem u BiH: Italije, Švicarske i CRS-a. Pored njih sastanku je nazočio generalni vikar banjolučke biskupije i član Upravnog vijeća Caritasa BiH mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki.

Tijekom sastanka razgovaralo se i radilo se na prvom mjestu o prioritetnim funkcijama i temama Caritasa BiH u narednih pet godina. Nakon plodonosne rasprave sudionici sastanka odredili su šest prioritetnih funkcija kao i nekoliko prioritetnih tema, te su svaku od funkcija pokušali i konkretno pojasniti. U narednim mjesecima djelatnici Caritasa BiH, uz konzultacije s predstavnicima nad/biskupijskih Caritasa, raditi će na formulaciji strateških ciljeva i definiranju nove strategije za narednih pet godina.

Sastanak je bio prigoda za zajedničko učenje i planiranje, a karakterizirala ga je otvorena rasprava i zajednički Caritasov duh solidarnosti i razumijevanja.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA