Prva korizmena nedjelja u Hrasnu

Foto: https://hrasno.info/

HRASNO – U nedjelju, 1. ožujka, Bogu hvala, započeli smo Sedmo korizmeno Pokorničko hodočašće u biskupijsko Svetište Kraljice mira u Hrasnu. Na blagdan Lurdske Gospe, supatron župe Hrasno, na susretu svećenika oba dekanata, dogovoren je tijek Pokorničkih hodočašća kao i predvoditelji misnih slavlja. Za župe Trebinjsko-mrkanske biskupije, raspored župa ostao je isti, a obaviješteni su župnici i župe koje su sudjelovale prijašnjih godina da se priključe kad mogu i žele. Na župama koje hodočaste je dogovor o preuzimanju obveza na Pokorničkom hodočašću.
Prva korizmena nedjelja – Čista: hodočastile su, prema rasporedu, župe Čeljevo, Dračevo, Hrasno i Čapljina, a bilo je dosta hodočasnika i iz drugih župa. Vrijeme je bilo vjetrovito, puhao je prilično hladan vjetar ali, vidljivo je bilo da ne će biti kiše, barem ne tako brzo. Hodočasnici koji su išli pješice počeli su stizati već prije 14 sati, a lijep broj ih je ovako hodočastio. Naravno, među njima su neizostavni dračevski i čeljevski župnik! Iako smo se dvoumili hoćemo li obaviti pobožnost križnoga puta uz Gradinu ili u crkvi, odlučeno je da, ipak, bude uz Gradinu. Sve je pripremljeno i uređeno, u pitanju razglasa, na vrijeme.
Kao i do sada, u 15 sati, pobožnost križnoga puta započela je ispred spomen-križa uvodnom molitvom. Tri hrašanjska ministranta i jedan čeljevski nose križ i svijeće, a ministrirali su i u svetoj Misi. Pobožnost predvodi naš župljanin, đakon don Antonio Krešić koji je na pastoralnom praktikumu u župi Čapljina. Od postaje do postaje, pobožno, uz Gradinu, uz vjetar, župljani Dračeva i Čeljeva čitaju prvi dio, a molitvom zaključuje đakon. Pjevanje uz postaje predvode članovi župnoga zbora iz Dračeva. Završna molitva, uobičajeno, na Gradini, pred kipom Kraljice mira. Spuštanje niz Gradinu uz pjevanje “Gospina plača” i priprava svećenika za ispovijedanje, zauzimajući svoja mjesta. Nakon silaska s Gradine mogućnost je bezalkoholnog osvježenja u caffeu Svetišta omogućena od grupice naših župljana.
Na raspolaganju za svetu ispovijed hodočasnicima su bili: don Vinko Raguž (Dračevo), don Tomislav Ljuban (Čeljevo), don Nedjeljko Krešić (Gradac), don Domagoj Markić (Neum), don Anđelko Planinić (Hutovo), don Ivo Šutalo (Trebinje), don Bernard Marijanović (Ravno-Trebinja), don Gordan Božić (Domanovići) i don Antun Pavlović (Hrasno). Za vrijeme ispovijedanja, prigodnu pobožnost u crkvi, u kojoj su hodočasnici vrlo lijepo sudjelovali, predvodio je don Ivan Bijakšić (sv. Matej, Mostar).
Kad je završilo ispovijedanje, zvona su najavila početak misnoga slavlja koje je predvodio i, o grijehu i kušnji, propovijedao don Nedjeljko Krešić. U koncelebraciji su bili don Vinko Raguž, don Ivo Šutalo i don Antun Pavlović, a u asistenciji đakon, don Antonio Krešić. Liturgijska čitanja i molitvu vjernika preuzeli su župljani župe Hrasno, a evanđelje je navijestio đakon don Antonio. Liturgijsko pjevanje u svetoj Misi predvodio je zbor župe Čapljina.
Župnik domaćin i upravitelj Svetišta, na kraju je zahvalio Bogu i izrazio radost zbog mogućnosti još jednog korizmenog hodočašćenja u naše Svetište te pozdravio hodočasnike i svećenike zahvalivši na lijepom i pobožnom sudjelovanju kao i hodočasnike “pješake”. Napomenuo je da bi svi koji ovako hodočaste trebali ostati na svetoj Misi jer je Euharistija vrhunac ovoga susreta.
Prema rasporedu, sljedeće nedjelje hodočaste župe Neum, Gradac, Hutovo i Blagaj-Buna, nadam se i hodočasnici iz ove i iz drugih župa.
U iščekivanju toga susreta, Bog bio s vama!

Izvor: Crkva na kamenu/https://hrasno.info/