Prva tribina vijeća mladih MiViDiMo

Foto: Crkva na kamenu

MOSTAR – U dvorani mostarske katedrale održana je u četvrtak, 28. listopada, tribina za srednjoškolce, studente i mlade. Susret je započeo u 20 sati. Animatorica večernjeg programa Marija Zorka Vasilj pozdravila je okupljene te predstavila program večeri. Naime, sadržaj je bio veoma raznolik, od kratkih simpatičnih a poučnih skečeva, glazbe, upoznavanja s radom pokreta MiViDiMo do središnje točke a to je predavanje biskupa mons. Petra Palića na temu gesla ovoga pokrata mladih “Mladi vjere, djela i molitve”. Povjerenik za mlade, studentski kapelan i ujedno organizator ove tribine don Branimir Bevanda predstavio se okupljenoj mladeži te ih upoznao s planovima pokrata MiViDiMo u budućnosti. Novoosnovani pokret MiViDiMo (mladi, vjere, djela i molitve) okuplja katoličku mladež dviju hercegovačkih biskupija, kojima je cilj kroz djela i molitvu ojačati vjeru mladih. Tako će u vremenu koje slijedi biti organizirani raznorazni događaji, od poučnih tribina, molitvenih programa, kampova, humanitarnih akcija sve do športskih i umjetničkih aktivnosti.
Biskup je na početku predavanja pročitao odlomak iz Evanđelja (Mk 10,46-52) o slijepcu Bartimeju koji je proseći pokraj puta na ulazu u Jerihon susreo Isusa. Susret Isusa i slijepoga Bartimeja pomoći će nam da protumačimo samo ime MiViDiMo. Što to želite vi vidjeti ili koga gledate, ali i da protumačimo ovo značenje “mladi, vjere, djela i molitve”. Zašto je vjera bitna, zašto su djela bitna i zašto je molitva bitna u životu kršćana. Ako krenemo od ovoga slijepca Bartimeja ironija je u tome da iako je bio slijepac, on nije imao problema prepoznati, za razliku od drugih, da je Isus Krist doista Sin Božji. I odmah jedno pitanje za sve nas na koje svatko u svome srcu treba dati odgovor. Koliko doista ja i koliko nas katolika može Isusa vidjeti u Euharistiji, može ga čuti u njegovoj Riječi i može ga prepoznati u liku brata čovjeka.
Nakon predavanja mladi su imali priliku postaviti pitanja biskupu Petru vezano za temu ali i bilo što drugo što ih je zanimalo. Velik broj pitanja koja su nakon predavanja mladi postavljali svjedočio je o njihovoj životnoj zainteresiranosti za problematiku vjere, molitve i djela ljubavi. Za glazbeno animiranje mladih pobrinule su se sestre Marijana Zovko i Iva Rozić.

Izvor: Crkva na kamenu