Čestitka biskupa Ratka Perića

Sretan Božić i Nova 2020. godina

Poštovani čitatelji, dragi vjernici!

Djevica Marija u Nazaretu pred arkanđelom Gabrielom očitovala je Bogu svoja obećanja, koja je već izrekla nadahnuta Duhom Svetim, i tako se uključila u plan Utjelovljenja Sina Božjega. I Josip, njezin zaručnik, prihvatio je sve što mu je Bog “naredio”.

Čistoća. “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” (Lk 1,34), čudi se Marija Gabrielovu navještenju Sina Božjega. Iz tih riječi slijedi da se Djevica, već zaručena za mladića Josipa u Nazaretu, “milosti puna” i nadahnuta služenjem Božjemu planu, bila zarekla Bogu na bezbračan način života. Jest se ona zaručila s Josipom, veli Evanđelje, jer bi bila velika sramota da se zdrava i normalna djevojka ne zaruči, ne uda i ne rađa djecu ako ih Bog dadne, kao i to da se zdrav i normalan mladić ne zaruči i ne oženi. To je po sebi ne samo zov naravi, nego je to izričita Božja volja i zapovijed s obzirom na čovječanstvo. Nakon što Bog stvori muško i žensko, osobno ih “vjenča”, tj. blagoslovi i reče: “Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite!” (Post 1,28). To je zadaća ljudskoga roda. Ali, evo, sada velike novosti u povijesti spasenja: netko može biti bezbračan, neoženjen i neudana iz religioznih razloga i u skladu s plodonosnom ljubavlju Božjom. Oba evanđelista, neovisno jedan o drugomu, govore da je bitna uloga Duha Svetoga, Životvorca, u toj odluci Marije i Josipa. Sv. Luka prenosi razgovor Gabriela i Marije. Na Marijin upit: “Kako će to biti…?”, anđeo joj ogovori: “Duh Sveti sići će na te, i sila će te Svevišnjega osjeniti” (Lk 1,35). Anđeo zna i njezinu privatnu odluku i Božje rješenje pitanja Utjelovljenja Sina Božjega. Sv. Matej čak dva puta ističe ulogu Duha Božjega govoreći: Isusova “majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego će se oni sastati, nađe se trudna po Duhu Svetom” (Mt 1,18). I u navještenju Josipu, koji ne bi upoznat sa začećem Marijinim, anđeo mu protumači: “Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga” (1,20). Mi katolici ovomu otajstvu pristupamo sa svim strahopoštovanjem vjere i zahvalnošću Bogu za taj divan dar utjelovljenja i dar spasenja svih ljudi.

Potpuna poslušnost. “Evo službenice Gospodnje” (Lk 1,38). Marija se stavlja na raspolaganje Bogu. Njezina je definicija: služavka koja služi, sluškinja koja sluša – zavjet poslušnosti: Hoću, s Božjom pomoću! Na isti način i Josip očituje posluh anđelu koji mu u snu naredi: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju” (Mt 1,20). Ne da žive kao muž i žena, nego da ona, po nadahnuću Duha Svetoga, u posluhu volji Svevišnjega, bude u službi Utjelovljenja i Rođenja Sina Božjega, a on u životnoj zaštiti i nje i Djeteta njezina.

Marija odmah pred anđelom u duši osjeti i prihvati dekret poslušnosti i uslužnosti da konkretno pokaže što znači vršiti volju Božju. Žurno se uputi, tj. pohiti u Judejsko gorje, u Ain Karim, posjetiti svoju rođakinju Elizabetu za koju joj je anđeo bio rekao da je u 6. mjesecu trudnoće. Nije dakle časa časila, nego poletje pomoći Elizabeti u danima njezine visoke trudnoće, kao i njezinu ostarjelu mužu Zahariji. Oboje bijahu u poodmaklim godinama, kao u pravom “staračkom domu”, a Marija u dobi kada može najbolje slušati i služiti.

Plodonosno siromaštvo: “Neka mi bude po tvojoj riječi” (Lk 1,38) – zavjet prihvaćanja, iz anđelova glasa i iz Božjih usta, svega onoga što je Bog naumio i smislio. Prihvaća svaku neimaštinu i svaku nevolju u svim stvarnim uvjetima, u svim vremenskim okolnostima i u svim prostornim tjesnacima, glasi Marijin pristanak na Božju odluku.

Na isti način i Josip, zaručnik njezin, ima objavu od anđela, neovisno o Mariji, spreman u Betlehem, bez igdje ičega, osim zavežljaja u ruke i na neizvjestan put. Bog će providjeti!

U povijesti su nastajale tisuće zajednica s milijunima osoba sa zavjetima čistoće, posluha i siromaštva pod zaštitom i u službi Glavara Svete Obitelji, Isusa Krista, i Božjega plana otkupljenja i spasenja roda ljudskoga. Danas u Crkvi doživljavamo određenu krizu i slaba pristupa u redovničko zvanje i napuštanja redovništva. Neka Djevica Marija i sv. Josip, koji su bili u službi rođenja i odgoja Isusova na zemlji, svojim zagovorom kod Boga pomognu mladima da se svjesno odluče i milosno ustraju u redovništvu, da se Isus rodi u srcima tolikih ljudi. Pomogao u tome Božić – Sveto Porođenje Isusovo!

Svim slušateljima bila sretna i blagoslovljena Nova 2020. godina!

Ratko Perić, biskup

Izvor: Crkva na kamenu