Susret ravnatelja Caritasa u BiH

Foto: KTA

SARAJEVO – U Središnjici Caritasa Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je u utorak, 31. siječnja 2017. susret ravnatelja Caritasa u BiH. Na susretu su sudjelovali mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH; vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije; don Ante Komadina, ravnatelj Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan; mons. Miljenko Aničić, ravnatelj Caritasa Banjolučke biskupije. U pojedinim dijelovima susreta na sastanku su sudjelovali i pristigli suradnici zaduženi za pojedine projekta koji se provode na svim razinama.

Na susretu se razgovaralo o aktualnim temama i projektima, posebno vezanim za pojedine projekte koji se ubrzo završavaju i o onima koji trebaju započeti ili je najavljen njihov nastavak. Tijekom cijelog razgovora temeljna misao bila je kvalitetno i odgovorno pripremanje dobivenih projekata kao i njihova provedba u Caritasima na svim razinama u BiH. Suradnici su svojim iskustvom i radom u projektima obogatili raspravu i sam susret. Isto tako razgovaralo se i o drugim važnijim temama vezanim za život i rad kako Caritasa BiH tako i nad/biskupijskih Caritasa.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA