Izabran rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta

Foto: zg-nadbiskupija.hr

ZAGREB – Senat Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na svojoj 47. sjednici 21. srpnja 2016. godine izabrao je u skladu s odredbama Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića za rektora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.
Na sjednici Senata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 13. rujna 2016. godine u Zagrebu članovima Senata predočen je dokument kojim Veliki kancelar u skladu sa Statutom Hrvatskoga katoličkog sveučilišta zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić potvrđuje izbor profesora Tanjića za rektora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na mandat od četiri godine. Mandat počinje teći od 1. listopada 2016. godine.
Nakon što je od 2011. godine obnašao službu privremenog rektora ovim je izborom prof. dr. sc. Željko Tanjić postao prvi izabrani rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta čime je napravljen još jedan korak ka potpunom konstituiranju Sveučilišta.
Rektor Tanjić zahvalio je članovima Senata i Velikom kancelaru kardinalu Bozaniću na iskazanom povjerenju, pozvavši na molitvu za cijelo Sveučilište i njegov napredak.
Kardinal Josip Bozanić čestitao je rektoru Tanjiću na izboru riječima:
“Čestitam Vam na izboru za odgovornu i zahtjevnu službu rektora, s nadom i željom da na temelju dosadašnjeg iskustva i ubuduće uspješno vodite Hrvatsko katoličko sveučilište, unapređujući i proširujući njegovo djelovanje na dobrobit Crkve Katoličke i domovine Hrvatske. Zazivljem na Vas nebeski zagovor Majke Božje, Prijestolje Mudrosti, te hrvatskih blaženika i svetaca, a posebno: bl. Alojzija Stepinca, bl. Augustina Kažotića i sv. Marka Križevčanina kako bi Hrvatsko katoličko sveučilište bio jasan znak nade i promicatelj pravih kršćanskih vrijednosti.”
Željko Tanjić rođen je 1968. godine u Bjelovaru. Svećenik je Zagrebačke nadbiskupije. Nakon završene dvije godine studija teologije u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu upisuje magisterij, a potom i doktorski studij na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana. Pod vodstvom prof. dr. sc. Rina Fisichelle 2000. godine izradio je i obranio doktorsku disertaciju Veritasin Christo. Ledeterminazioni del concetto di veritàneidocumenti del ConcilioVaticano II.
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je pri Katedri fundamentalne teologije gdje je 2009. postao pročelnikom.
Od 2009. do 2011. bio je direktor izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost.
Odlukom od 1. srpnja 2011. zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao ga je privremenim rektorom Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, a dužnost je preuzeo 1. listopada 2011.
Sudionik je na više međunarodnih i znanstvenih projekata. Kao teološki ekspert sudjelovao je u radu XII. redovite Biskupske sinode u Vatikanu. Bio je i glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Bogoslovska smotra”.
Od 2014. godine član je Međunarodne teološke komisije.
Autor je dviju knjiga, uredio četiri, te objavio više znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja teologije i filozofije.
Služi se talijanskim, njemačkim i engleskim jezikom.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA