Poziv za upis na Teološko-katehetski institut u Mostaru

Teološko-katehetski institut u Mostaru (TKIM) već trideset godina djeluje kao visokoškolska ustanova. Njegov je rad, kanonskim ustanovljenjem i akreditacijom, potvrdila u veljači 2017. godine Kongregacija za katolički odgoj.

TKIM ovim poziva sve zainteresirane kandidate da upišu ovaj sveučilišni studij i izvješćuje ih da u novoj akademskoj godini 2018./2019., u prvu godinu preddiplomskoga studija, upisuje 15-20 novih studenata.

Sveučilišni teološko-katehetski i religijsko-pedagoški studij na TKIM-u traje pet (5) godina i izvodi se kao redoviti studij u dva ciklusa studija (3+2): trogodišnji preddiplomski studij kojim se stječe titula i diploma prvostupnika religijske pedagogije i katehetike i potom dvogodišnji diplomski studij kojim se stječe titula i diploma magistra religijske pedagogije i katehetike. Sveučilišni studij daje teološke, religijsko-pedagoške i humanističke odgojno-obrazovne kompetencije te omogućuje rad na različitim područjima crkvenoga i društvenog života, osobito vjeroučiteljsku službu u osnovnim i srednjim školama, rad na području odgoja, kulture i medija.

Prvi prijavni rok za upise traje od 18. lipnja do 11. srpnja 2018. Razredbeni ispit je 12. srpnja 2018. u 9 sati u prostorijama TKIM-a, a potom kratki pojedinačni razgovor s kandidatima.

Drugi ili jesenski prijavni rok, ako se ne popune upisna mjesta, traje od 3. do 10. rujna, s razredbenim ispitom 11. rujna 2018. u 9 sati.

Razredbeni ispit obuhvaća građu srednjoškolskoga programa hrvatskoga jezika, vjeronauka i povijesti.

Kandidati su dužni Tajništvu TKIM-a, Nikole Šubića Zrinskog 7, 88000 Mostar, u jednom od navedenih prijavnih rokova dostaviti sljedeće dokumente:
a) krsni list,
b) rodni list,
c) svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
d) preporuku župnika svoje župe,
e) osobnu zamolba za studij na TKIM-u.

Više informacija o studiju i okvirnom studijskom programu na TKIM-u može se naći na web stranici: www.tkim-mostar.ba

Potrebne informacije o upisu na studij mogu se dobiti u Tajništvu TKIM-a na tel. 036 326 690, ili e-mailom: tajnistvo@tkim-mostar.ba

dr. sc. Marko Šutalo
Predstojnik TKIM-a