Mladi, Gospodin je s vama!

Foto: http://www.md-tm.ba

MOSTAR – U nedjelju, 27. svibnja 2018., na svetkovinu Presvetoga Trojstva, u mostarskoj župi sv. Petra i Pavla biskup je Ratko predvodio svečano Misno slavlje i podijelio sakrament sv. potvrde pripravnicima kojih je bilo četrdeset i troje: 18 krizmanika i 25 krizmanica.
Sveta je Misa slavljena u prostranoj kripti jer se unutrašnjost glavne crkve ovih dana uređuje. U Misi, uza župnika fra Božu Milića, koncelebrirao je i fra Ante Marić, župni vikar, te asistirao đakon fra Robert Kavelj, a oko oltara posluživali franjevački postulanti. Za čitanja, molitve vjernika i prinošenje darova, kako i priliči, pobrinuli su se kandidati – potvrđenici.
Prije početka Euharistijskoga slavlja u ime krizmanika biskupa, svećenike i vjernike pozdravila je jedna krizmanica, a župnik u ime svih župljana. Biskup je zahvalio i uzvratio molitvama Duhu Božjemu za krizmanike i sve njihove ukućane, vršnjake, kumove, te započeo Misni i krizmeni obred znakom križa u ime Presvetoga Trojstva, kojemu danas Crkva slavi liturgijsku svetkovinu. Kao što sv. Misu započinjemo u ime Triju Presvetih Osoba, tako smo i mi svi od početka svoga života povezani s najvećim Otajstvom sv. vjere, Presvetim Trojstvom, jer smo Božjim darom kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Biskup je u homiliji govorio o Isusovu oproštaju od apostola i o njegovim porukama izrečenima na Maslinskoj gori, kako to Evanđelje prenosi:
1. – Najprije “neki posumnjaše” (Mt 28,17). Pošteni Matej apostol pošteno piše da neki među apostolima “posumnjaše” u Isusa i u sve što se dogodilo u vrijeme bogoslovije s uskrslim Kristom. Znači, nije samo Toma “nevjeran” (Iv 20,27), nego i još “neki”. Eto što je čovjek sa svojim sumnjama i padovima i usponima! Ali kada dođe Duh Sveti, Duh istine i jakosti, i zahvati srca i pameti apostola, nema više ni sumnje ni od sumnje traga!
– Vi, krizmanici, danas primate sedam darova Duha Svetoga da se njegovom jakošću osnažite i ustrajete u kršćanskoj vjeri, da vam Duh rasprši svaku sumnju i da čvrsto vjerujete u Boga Stvoritelja svega, Ravnatelja svijeta i Sudca ljudskoga roda!
2. – “Učinite mojim učenicima sve narode!” (Mt 28,19). Gospodinu je Isusu od Oca svemogućega dana sva vlast na nebu i na zemlji, i stoga i On ovlašćuje svoje učenike u onoj mjeri u kojoj oni mogu primiti tu božansku ovlast da čine sve narode njegovim učenicima. Krist je Učitelj, jedini Spasitelj, a svi su narodi ovoga svijeta pozvani biti njegovim učenicima. Kako?
3. – “… krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” i učeći ih čuvati i opsluživati sve što je Gospodin zapovjedio (Mt 28,19), a osobito onu njegovu “novu zapovijed” o ljubavi (Iv 13,34). To je, dakle, sadržaj Isusova djela: krštenje, sakramentno ucjepljenje u Presveto Trojstvo, krštenje kao temelj kršćanskoga života i ostalih sakramenata kao i samo vršenje svih deset Božjih zapovijedi.
– Krizmanici, vi ćete sada javnim odricanjem od sotone i njegovih zlih djela, a prianjanjem vjerom u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, u ulogu Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, u Crkvu jednu, svetu, katoličku i apostolsku potvrditi ono što su vaši roditelji i kumovi preuzeli na vašem krštenju, a vi danas kao srednjoškolci, svjesno i svojevoljno, potvrđujete. I obećavate živjeti po toj istoj vjeri, potpomognuti sa sedam Duhovih darova, od mudrosti do strahopoštovanja pred Bogom.
4. – Gospodin, na kraju, sam obećava apostolima i svim svojim učenicima trajnu nazočnost: “Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta” (Mt 28,20). Ne samo da će, zajedno sa svojim Ocem, s neba poslati Duha Svetoga, nego će i sam osobno i otajstveno biti sa svojim učenicima i s učenicima njihovih učenika, da više nitko ne posumnja u otkupiteljsko djelo koje je Gospodin izveo.
Dok gledate one radosne oči mladih kako pozorno prate što im se u ovom svečanom trenutku savjetuje, stječete dojam da će oni, u Duhu Svetomu, učiniti i više nego što se od njih očekuje i da se nikada “ne će stidjeti Krista raspetoga”, kako ih je predvoditelj Misnoga i krizmenoga slavlja u završnu blagoslovu zamolio i ohrabrio.
Mladi, sretno kroza život, Gospodin je s vama!

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba