Što su Amerikanci izgubili odbacujući Hillary Clinton? Pobačaj, istraživanje matičnih stanica, LGBT, porezi…

Foto: CNN.com

Talijanski novinar Marco Respinti komentira zašto je izgubila Hillary Clinton: La nuova Bussola, 10. studenoga 2016.

U potrazi za razlozima zašto su Amerikanci izabrali predsjednika Donalda J. Trumpa dužnosnici Demokratske stranke i uglavnom liberalni komentatori nastoje protumačiti da je H. Clinton bila pogrješan kandidat. Nije istina. Ona je bila najgori kandidat. Zato je zvučno poražena.

Što su Amerikanci izgubili odbacujući H. Clinton?

Rušeći H. Clinton, Amerikanci su izgubili njezinu bestidnu obranu pobačaja kao ženskoga prava na cijelom svijetu. Za H. Clinton, pobačaj se zapravo mora moći činiti, ako ustreba, do posljednje sekunde prije rođenja. Ništa H. Clinton ne može smesti u tome “pravu”, ni u čemu se ne smije smanjiti mogućnost pobačaja. Prioritet je uvijek i samo odluka majke, ono što ona hoće, ono što ona želi. Život djeteta, koje je još uvijek u krilu majčinu, ništa ne znači. Nikada. Za nju je čedo u maternici lišeno bilo kakva prava, kao što je rekla u intervjuu na televiziji NBC News, 6. travnja 2016., u jeku kampanje, inzistirajući na tome da je upravo pobačaj – ustavno pravo. On se ne plaća, ponovila je glasno i jasno prije nekoliko tjedana, 19. listopada, u trećem i završnom sučeljavanju s Trumpom, održanu na Sveučilištu u Nevadi u Las Vegasu. Kao rezultat toga, H. Clinton sklona je Vrhovnomu sudu koji sve poduzima da ne ograniči pristup pobačaju za svaku ženu, uključujući i maloljetnice. Da je postala predsjednica SAD-a, i da je morala jednoga dana imenovati sudca Vrhovnoga suda (to je upravo današnji slučaj, nakon smrti sudca Antonina G. Scalie), H. Clinton strogo bi slijedila to pravilo. Bivša prva dama zapravo je sklona pobačaju čak i u djelomičnu rođenju (partial birth-abortion), besramnoj praksi koja uključuje ubijanje djeteta kada je djelomično izišlo iz utrobe. Za H. Clinton je, dakle, obvezatno i javno financiranje pobačaja, plaćeno iz poreza, pa makar se netko time nikada ne služio ili čak bio protivan tomu.

Rušeći H. Clinton, Amerikanci su izgubili njezinu snažnu obranu eksperimentiranja na ljudskim matičnim stanicama koje uzrokuje uništavanje embrija.

Odbacujući H. Cinton, Amerikanci su izgubili strast kojom ona brani kontracepciju. Njezin plan za zdravstvenu industriju 1993. godine, kada je radila protiv prava na život uza svoga supruga predsjednika Billa, a bez ikakva naslova i prava, predvidjela je također širenje pilule RU-486, koja, usput rečeno, ne ulazi u kontracepcijske nego u pobačajne pilule. H. Clinton se već godinama bori šireći “hitna kontracepcijska sredstva” za pobačaj. Njezin registar protiv ljudskoga života uglavnom je širok i raznolik.

Rušeći H. Clinton, Amerikanci su izgubili njezinu ofenzivu za LGBT [lesbian, gay, bisexual, transgender]. H. Clinton podupire prihvaćanje homoseksualnoga “braka”. U prošlosti davala je izjave u suprotnu smjeru, ali samo zato što je, povijesno, bila ispred svoga vremena. U novije vrijeme bacila je masku i podržava svaku inicijativu LGBT-a u svijetu. Poznate su i povijesne njezine riječi s kojima je, 6. prosinca 2011., u palači Ujedinjenih naroda u Ženevi H. Clinton izložila svoju ideološku perspektivu o toj točki: “[…] prava homoseksualaca jesu ljudska prava a ljudska prava jesu homoseksualna prava”, što je totalno pogrješno. H. Clinton je u Senatu glasovala protiv prijedloga za izmjenu saveznoga Ustava da se izričito zaštiti naravna obitelj i jednobračna raznospolna ženidba. Njezin izborni program ove godine ponosno tvrdi da je bila “[…] otvorena podupirateljica LGBT-prava u cijeloj svojoj karijeri”, podsjećajući također da je kao državna tajnica učinila sve što je bilo u njezinoj moći kako bi promovirala homoseksualštinu. Njezina se izborna promidžba uostalom hvali da to još uvijek čini, obećavajući da nikada ne će odustati od te borbe.

Rušeći H. Clinton, Amerikanci su izgubili i njezinu politiku usredotočenu, ne manje od one Baracka Obame, na “oporezuj i troši”. Zamisli iznesene o ovoj temi u predizbornoj kampanji najavile su bilijune dolara od novih poreza u deset godina, ili materijalno uništenje obitelji, štednje, poduzeća i javnoga dobra.

Neizborom H. Clinton, Amerikanci su konačno izgubili nastavak vanjske politike bez strategije i ciljeva, beskorisnih popuštanja, ali uvijek huškačkih na ratovanje: dok su s jedne strane postojale praznine i slabosti kojima je H. Clinton kao državna tajnica ravnala Obaminom vanjskom politikom da nakalami problem ISIS-a u Iraku, a širenje Rusije u Siriji, dotle je Libiji stavljen prst na okidač s takvim žarom da zaslužuje bolje obrazloženje, posebno s obzirom na pustoš koju je potom Libija doživjela.

Sve su to Amerikanci izgubili odbacujući H. Clinton. Eto zašto je H. C. poražena.

Izvor: Crkva na kamenu