Međunarodni dan ukidanja ropstva – 40 milijuna ljudi iskorištavano

Foto: RV

Daleko od toga da je ropstvo prošlost; nažalost, ropstvo danas poprima sve različitije i dramatičnije oblike, hvatajući u mreže iskorištavanja, ponajviše poradi prisilnoga rada, više od 40 milijuna ljudi. Taj podatak danas, 2. prosinca, potiče na pozornost na Međunarodni dan ukidanja ropstva, koji podsjeća na usvajanje Konvencije o ukidanju trgovine ljudima i iskorištavanju prostitucije, od Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

U posljednjem se izvještaju o toj temi, naslovljenomu “Opće procjene suvremenoga ropstva” (Global estimates of modern slavery), koji je pripremila Međunarodna organizacija rada, u suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije, ističe kako podatci o toj pojavi, nažalost, nisu potpuni, budući da nedostaju podatci o stanju, primjerice, u Latinskoj Americi i u arapskim zemljama.

Suvremena se ropstva šire Afrikom, u kojoj je više od sedam osoba, od njih 1000, primorano na prisilni rad, ili su žrtve trgovine ljudima i prostitucije; i Azijom, u kojoj je općenito koncentriran najveći broj robova. U Aziji ih je oko 25 milijuna, odnosno 62% cjelokupnoga broja. Međutim, to zlo nije zaobišlo ni Europu, u kojoj su gotovo četiri osobe od 1000 stanovnika podvrgnute ropstvu.

Od osoba iskorištavanih u seksualne svrhe, 99% čine žene i djevojke, a 84% njih žrtve su prisilnoga braka. Djeca čine četvrtinu suvremenih robova. U mrežu ropstva često su uključeni građani i privatna poduzeća, ali pokazalo se da su i vlasti sudionici, i to na mjestima kao što je Sjeverna Koreja ili Eritreja, u kojima se zlorabi rad njihovih građana kako bi poboljšali državne račune koji su u minusu.

Migracije vrlo snažno utječu na opću pojavu – objasnio je Flavio Di Giacomo, glasnogovornik Međunarodne organizacije za migracije – jer neregularno stanje migranata otvara put iskorištavanju bez nadzora koje provode beskrupulozni ljudi u mjestima tranzita, ali i u mjestima dolaska, kao što je, primjerice, Italija – primijetio je Di Giacomo.

Radno ropstvo pak u nekim zemljama, poput Libije, doseže abnormalne vidike. U toj su zemlji nedavno organizirane licitacije na kojima su prodavani ljudi za nekoliko desetaka dolara. To je dramatična činjenica koja nam pokazuje koliko je istinito trpljenje o kojemu govore migranti koji dolaze do naših obala – istaknuo je glasnogovornik Međunarodne organizacije za migracije.

 

Izvor: Crkva na kamenu/RV