Prekinuto pravoslavno euharistijsko zajedništvo između Moskve i Carigrada

MINSK, Bjelorusija – Na portalu Moskovskoga patrijarhata, 15. listopada objavljena je ova vijest: Sveti Sinod Ruske pravoslavne Crkve, na sjednici 15. listopada 2018. u Minsku, Bjelorusija, usvojio je izjavu o upadu Carigradskoga patrijarhata na kanonsko područje Ruske pravoslavne Crkve. Članovi Svetoga Sinoda smatraju da je nemoguće i dalje biti u euharistijskom zajedništvu s Carigradskim patrijarhatom. Posebno se navodi da “pripuštanje u zajedništvo raskolnikâ i neke osobe koju je anatemizirala druga mjesna Crkva zajedno sa svim ‘episkopima’ i ‘svećenstvom’ koje je ona redila, upad u tuđe kanonske dijelove, pokušaj odbacivanja vlastitih povijesnih odluka i obveza – sve to smješta Carigradski patrijarhat izvan kanonskih okvira i, na našu veliku žalost, onemogućuje nastavak euharistijskoga zajedništva s hijerarhijom, svećenstvom i laicima. Od sada pa sve dok Carigradski patrijarhat ne napusti svoje anti-kanonske odluke, nemoguće je svemu kleru Ruske pravoslavne Crkve koncelebrirati sa svećenstvom Carigradske Crkve i laicima sudjelovati u sakramentima koji se dijele u njezinim Crkvama”, navodi se u dokumentu.

Izvor: Crkva na kamenu