Papa imenovao nadbiskupa Vukšića članom Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog

Foto: https://www.nedjelja.ba/

VATIKAN (IKA) – Vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata te profesor ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, mons. Vukšić već je od 2012. član toga Vijeća. Na tu ga je službu imenovao papa Benedikt XVI., a sada mu je članstvo obnovljeno. Članovi toga Vijeća su kardinali i biskupi, kojih ima više od 30, a dolaze s raznih strana svijeta.

Papa Pavao VI. je na Duhove 1964. osnovao Tajništvo za nekršćane koje je 1988. preraslo u Papinsko vijeće za međureligijski dijalog. Riječ je o središnjoj ustanovi Katoličke Crkve, sa sjedištem u Rimu, čija je svrha, u skladu s učenjem Drugoga vatikanskog sabora i posebice s Deklaracijom Nostra aetate, promicati poštivanje, uzajamno razumijevanje i suradnju između katolika i drugih religijskih tradicija, ohrabrivati proučavanje religija i promicati odgoj osoba koje se posvećuju dijalogu.

Dijalog koji Vijeće promiče temelji se na sustavu dvostruke komunikacije. Uključuje govor i slušanje, davanje i primanje, uzajamni razvoj i obogaćenje. Dijalog se zasniva na svjedočenju vlastite vjere i istodobno otvaranju prema drugima. Ne podrazumijeva napuštanje misijskoga poslanja Crkve niti neku novu metodu radi postizanja obraćenja na kršćanstvo. To jasno proizlazi iz enciklike Redemptoris Missio pape Ivana Pavla II., kao i iz dvaju dokumenata koje je objavilo ovo Vijeće: prvi o stavu Katoličke Crkve prema sljedbenicima drugih religija (1984.) i drugi s naslovom Dijalog i navještaj (1991.) koji je na hrvatskom objavljen u Sarajevu (1992.) a koji je preveo upravo nadbiskup Tomo Vukšić.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA