Kada počinje Božić

Foto: http://www.abcamp.org/

Božić počinje kada slabi jakomu slabost oprosti,

kada jaki zavoli snagu slaboga,

kada bogati počne dijeliti imanje sa siromašnima,

kada glasni zastane pokraj nijemoga

i shvati što mu je on želio reći,

kada značajno postane beznačajno,

a nevažno postane važnim i velikim,

kada usred tame jedno maleno svjetlo

obećava bezbrižnost i život u svjetlu,

a ti ne odugovlačiš, nego pođeš,

takav kakav jesi, prema tome svjetlu,

tada, da, tada počinje Božić.

 

Rolf Krenzer

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net