Pouke i misli velikoga Ratzingera

Bog, vjera i čovjek

Nastavljamo s objavljivanjem izabranih misli Josepha Ratzingera iz knjige Uvod u kršćanstvo. “Kršćanin u čovjeku ne gleda individuum, nego osobu.”[1] “Osoba je nešto više no što je individuum.”[2] “Kršćanska teologija mora biti svjesnija svojih granica. Područje gdje je želja za izravnim i odveć točnim poznavanjem kobna ludost. Priznanje neznanja znači pravo znanje.”[3] Kako je samo ovo poučno za uznosita čovjeka! “Ljubav je uvijek ‘mysterium’. A sama Ljubav – nestvoreni, vječni Bog – mora stoga biti tajna u najvećoj mjeri.”[4] “Bog je onakav kakvim se pokazuje.”[5] Ali problem je u našim očima: imamo li “dioptriju”, imamo li “cilindar”, jesmo li “kratkovidni”, možda “dalekovidni”, teško se fokusiramo na bitno. “O Bogu možemo pravo govoriti samo onda ako se odreknemo htijenja da ga shvatimo.”[6] “U odgovoru je uvijek prisutan dio pitanja i dio samoga onoga koji pita.”[7] Čovjek kroz postavljanje pitanja mnogo govori o sebi. “Onaj tko pokušava biti samo promatrač ne dolazi ni do kakva iskustva. Stvarnost ‘Bog’ pruža se tek pogledu onoga tko se upušta u eksperiment s Bogom – eksperiment koji nazivamo vjerom.”[8] “Čovjekova nemoć da vjeruje proizlazi iz strasti.”[9] “Sam se Bog upustio i ušao u eksperiment kao čovjek.”[10] “Osoba u apsolutnoj jednini ne postoji.”[11] “Govoreći o Bogu postaje očito što je čovjek.”[12] “Moderna teologija odvraća od Krista a pribjegava Isusu.”[13] “Neki misle: Ostavimo propovijedanog Krista, predmet vjerovanja koje razdvaja, a vratimo se Isusu koji propovijeda, pozivu na moć ljubavi.”[14] “Isus postoji samo kao Krist, a Krist samo u Isusu.”[15] “Riječ Krist nije značila ime, to je oznaka za ono što Isus jest.”[16] “Kod Isusa nije moguće razlikovati službu i osobu.”[17] “Vjera koja nije ljubav, ni u kom slučaju nije prava kršćanska vjera.”[18] “Riječ nikada ne stoji sama u sebi, nego od nekoga dolazi i postoji zato da se čuje, dakle tako što je upravljena drugomu.”[19] “Kršćanska se vjera ne odnosi na ideje, nego na osobu.”[20] “Isus nije radi sebe poslao druge u smrt, nego je pošao u smrt radi drugih.”[21] “Kao Kralj on je Sluga, a kao sluga Božji on je Kralj.”[22] “Čovjek može beskrajno uvrijediti, ali ne može pružiti beskrajnu zadovoljštinu.”[23]

Božo Goluža (priredio)

[1] Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, KS, Zagreb, 1972., str. 132.

[2] Isto, str. 133.

[3] Isto, str. 134.

[4] Isto.

[5] Isto, str. 137.

[6] Isto, str. 143.

[7] Isto, str. 147.

[8] Isto, str. 148.

[9] Isto.

[10] Isto, str. 150.

[11] Isto, str. 152.

[12] Isto, str. 163.

[13] Isto, str. 172.

[14] Isto, str. 174.

[15] Isto, str. 176.

[16] Isto, str. 176-177.

[17] Isto, str. 177.

[18] Isto, str. 184.

[19] Isto, str. 185.

[20] Isto, str. 185.

[21] Isto, str. 194.

[22] Isto, str. 175.

[23] Isto, str. 207.

Izvor: Crkva na kamenu