Crkva i izbori

Foto: vecernji.ba

Često čujemo kako se Crkva ne treba “baviti politikom”. Slažemo se u potpunosti. Ali problem je u tomu što tko smatra politikom i što je to Crkvi “neprimjereno”. Crkva ne osniva svoje stranke, ne postavlja niti smjenjuje političare. Jednom riječju: Crkva se ne bavi politikom! Međutim, Crkva se treba, pa ako hoćemo i mora, baviti društvenim pitanjima, jer to je jedno od njezinih poslanja. Tko je to više od Crkve pozvan u društvu promicati vječne, neprolazne vrijednosti? Kako se mogu promicati te vrijednosti u javnom životu? Zasigurno ne samo pasivnim promatranjem onoga što se u svijetu zbiva. Crkva se mora aktivno uključiti u sve tijekove javnoga života. Katekizam Katoličke Crkve kaže: “Da Crkva ostvari svoje poslanje, Duh Sveti je ‘poučava i vodi raznim hijerarhijskim i karizmatičkim darovima’. ‘Tako Crkva, proviđena darovima svog Ustanovitelja i vjerno vršeći njegove zapovijedi ljubavi, poniznosti i samozataje, prima poslanje da navješćuje Kristovo i Božje kraljevstvo i da ga u svim narodima ustanovljuje, te sačinjava klicu i početak toga Kraljevstva na zemlji” (KKC, 768). Znači, poslanje Crkve jest, u suradnji s Duhom Svetim, stvaranje Kristova kraljevstva pravde, ljubavi i mira, iz čega proizlazi da Crkva kao narod Božji treba iskoristiti sve mogućnosti koje doprinose stvaranju toga Kraljevstva i poslana je utjecati na društvene tijekove kako bi u društvu zaživjele neprolazne vrjednote.

Zato smatramo da je potrebno cjelokupnoj Crkvi kao narodu Božjemu prigodom svakih izbora za bilo koje društveno odgovorne funkcije jasno reći što su dužni učiniti članovi Crkve. Nije dovoljno pozvati narod da izađe na izbore. To je samo polazišna točka. Treba jasno naglasiti da svaki odgovoran čovjek, a pogotovo vjernik, treba birati one ljude koji zagovaraju vječne, neprolazne vrijednosti. Valjda nije potrebno naglašavati što su to vrijednosti za jednoga kršćanina katolika?! Vrlo je čudno da neki vjernik katolik svoj glas daje onomu tko javno svjedoči svoje bezboštvo, zagovara nemoral ove ili one vrste, izruguje se s vjerskim  svetinjama. U savjesti smo odgovorni birati one koji će u društvu promicati vrjednote Kristova kraljevstva na zemlji.

Božo Goluža

Izvor: Crkva na kamenu