A Crkva se svesrdno moljaše Bogu za Petra

Foto: museivaticani.va

U Djelima apostolskim (12,1-19) čitamo sažet prikaz početka progona u prvoj kršćanskoj zajednici i izgona apostola Petra iz Jeruzalema.

Odrubljenje glave. Godina je 42. poslije Krista. Buknuo silan progon prve judeo-kršćanske zajednice u glavnom gradu Judeje, Jeruzalemu. Nakana je kraljevske vlasti pohvatati apostolske glavešine, pastire, a stado će se ionako samo od sebe raspršiti. Progon je zametnuo sin zloglasna Heroda velikoga koji je bio dao poubijati muškiće u Betlehemu i okolici od dvije godine naniže, u vrijeme Isusova rođenja (Mt 2,14). I ovaj se kralj zove Herod, ali Agripa, vladar Judeje i Samarije, sličnobitan s ocem po krvožeđi i pokolju. Prvoga je mačem pogubio Jakova starijega, apostola, brata Ivanova (Dj 12,2).

Petrovo uhićenje. A kada vidje da mu pobješnjeli Židovi plahovito plješću, dade uhititi i prvaka Petra i baciti ga u tamnicu. A bijahu dani Beskvasnih kruhova, tj. svetkovina od Sedam dana počevši s Pashom, kada se nije smio jesti uskvasali kruh, nego samo beskvasni, kao podsjećaj na izlazak iz Egipta u kojem su Židovi živjeli u ljutoj nevolji i žalosti 400 godina i po Božjem naređenju morali iznenada poći ne čekajući ni da im „kruh uskvasa“. Agripa je kanio, čim mine svetkovina Beskvasnih kruhova, izvesti i Petra pred narod da se teatralno i trijumfalno smakne i tako zada posljednji udarac to novoj „sekti“. A Crkva svesrdno moljaše za Petra (Dj 12,5).

Utamničenje. Petra su u tamnici čuvale četiri četverostraže, tj. četiri straže po četiri vojnika, to je 16 vojnika, očito je toliko ljudi bilo uposleno u zatvoru gdje su morali dopasti i drugi apostoli i kolovođe „kršćanske revolucije“.

Osvjetljenje. „One noći“ kada Agripa bijaše nakan privesti Petra na izvršenje smrtne kazne, dođe do neočekivana obrata. Anđeo Gospodnji upade u Petrovu ćeliju. Reflektorom obasja prostoriju. Petar spavaše vezan lancima uz dvojicu vojnika: vojnikova desna, njegova lijeva; drugoga vojnika lijeva, njegova desna. U hipu padoše mu okovi s ruku i začu zapovjedni glas: Petre! Ustaj brzo! Opaši se! Obuj se! Zaogrni se! I za mnom! (Dj 12,8).

Oslobođenje. Petar slijedi u stopu anđela: prođoše prvu stražu s četiri vojnika, i drugu također s četiri vojnika, dođoše do glavnih željeznih vrata, koja im se sama otvoriše unatoč teškim zasunima i kračunima. Prođoše jednu ulicu i anđeo ga dovede do jedne druge, odakle je Apostol znao kamo bi trebao upružiti, samo ako se probudi. Srećom, probudi se, protrlja oči i ne mogaše k sebi doći da se sve u snu dogodilo.

Ružino iznenađenje. Dođe pred kuću Marije, Markove majke, gdje bijaše Posljednja večera. „Ondje se mnogi bijahu sastali i molili“ (Dj 12,12) iz prve kršćanske zajednice. Sv. Luka po drugi put napominje da se zajednica, Crkva, molila Bogu za Petra.

Petar stade kucati na vrata. A sluškinja Ruža, na grčkom Rode, dotrča otvoriti. Ali kada ču Petrov glas, vrcne se javiti radosnu vijest zajednici, ostavivši Petra da ga se stražari opet dočepaju. Svi joj rekoše da „mahnita“: kakav Petar, odakle li Petar? Petar i dalje kuca na vrata, a mlada Crkva ne vjeruje da joj je Bog uslišio „svesrdne“ molitve.

Javljanje Jakovu! Kada ugledaše Petra, „ostadoše izvan sebe“ (Dj 12,16). Nitko ne mogaše vjerovati što očima vidi. Cijelo se vrijeme mole da Bog oslobodi Petra, a kada ga je oslobodio, ne vjeruju ni svojim očima ni svojim molitvama da će ih Bog na ovakav čudesan način uslišiti i Petra osloboditi. Petar mahne rukom da se smire. Ispripovjedi im što se dogodilo. I reče: „Javite to Jakovu i braći!“ (Dj 12,17). Kako će javiti Jakovu kada mu je Herod mačem odrubio glavu? Nije to taj Jakov. Ovo je „brat Gospodinov“, koji je stao na čelo male židovske kršćanske zajednice. Istina da „ni braća njegova ne vjerovahu u njega“ (Iv 7,5), ali kada je Isus uskrsnuo, braća provjerovala! I evo Jakova uvro se među prvake apostolske, čak vodi jednu skupinu obraćenika sa židovstva na kršćanstvo. I Petar to priznaje i poštuje.

Apostolsko propovijedanje. Petar „ode na drugo mjesto“ (12,19), najprije u Cezareju, pa onda u Antiohiju i konačno u Rim. Bog je htio da prvi veći progon bude pravi pogon, sveopći pokret misijske Crkve: Pođite i propovijedajte svakomu stvorenju!

Izbordan. Danas Katolička Crkva slavi 8. izbordan pape Franje, 266. Petra našega vremena. Kler i puk pozvan je i dužan svesrdno moliti se Bogu za njega da ga Duh Sveti svojim reflektorom obasjava i vodi u njegovu naučavanju i upravljanju Crkvom Božjom.

Izvor: Crkva na kamenu