Biblijska korizmena večer

Foto: Udruga građana "Inicijativa" Stolac

STOLAC – Udruga građana “Inicijativa” Stolac uz potporu stolačkoga župnika don Rajka Markovića upriličila je 18. ožujka u 18 sati na centru grada “Biblijsku korizmenu večer”. Tekstove iz Pavlovih Poslanica koji potiču na post, molitvu i djela ljubavi te himne iz Biblije čitali su mladići i djevojke koji inače čitaju na nedjeljnim svetim Misama u župi sv. Ilije u Stocu. Između čitanja tekstova prikladne korizmene pjesme zapjevali su dječji župni zbor Modra rijeka, djevojačke skupine Angelus i Vidoštačka kraljica te članovi HKUD Stolac.

Mladi iz Stoca predvođeni Udrugom građana “Inicijativa” Stolac pripremili su sve što je trebalo za tu večer, prikladnu korizmenu dekoraciju, rasvjetu i ozvučenje. Ova ideja mladih Stočana za svaku je pohvalu i može biti primjer i drugim župa i gradskim središtima kako na lijep i pobožan način približiti vjernicima korizmeno vrijeme i Riječ Božju. Čitanje Biblije je najbolji izbor koji jedan vjernik može izabrati u korizmenome vremenu i posvetiti mu dostojnu pažnju. Biblija bi trebala biti sastavnica našega života, a osobito sada kada se pripremamo za slavljenje vrhunca poruke koju nam ona prenosi. Biblijska poruka nema svoj kraj. Ona je vječna, njezina vrijednost je nemjerljiva, njezina poruka je za sva vremena. Kršćanima Biblija treba biti smjernica za život. Da se drže ovih kršćanskih vrijednosti, pokazali su i mladi Stočani upravo kroz ovu “Biblijsku korizmenu večer”.

Na kraju je župnik don Rajko zazvao Božji blagoslov na sav okupljeni puk Božji, na grad i na sve ljude dobre volje.

Izvor: Crkva na kamenu