Iz tiska izišao prijevod doktorske disertacije fra Bazilija Pandžića

Foto: https://www.franjevci.info/

O. Bazilije Pandžić, O. F. M, O Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, Mostar, 2023., str. 446. Nakladnik: Franjevačka knjižnica Mostar, nakladnički niz RECIPE, knjiga 30. Priredili: Jadranka Bagarić, Jelena Jurčić, fra Ante Marić.

Dr. fra Bazilije Pandžić preminuo je u franjevačkom samostanu na Humcu 16. travnja 2019. u 102. godini života, 84. godini redovništva i 78. godini svećeništva. Iza sebe je ostavio iznimno zapažen znanstveni opus, osobito vezano za povijest i arhivistiku. Desetljećima je djelovao u Rimu kao generalni arhivar Franjevačkog reda. Na samome početku svoga znanstvenoga opusa objavio je zapaženo djelo o Trebinjskoj-mrkanskoj biskupiji, o kojoj dotada nije postojala nijedna cjelovita znanstvena studija. Knjiga je tiskana u Rimu 1959. godine na jeziku na kojem je i napisana – na latinskome. Prošlo je evo gotovo 65 godina dok ta studija nije prevedena i na hrvatski jezika kako bi bila dostupna široj znanstvenoj zajednici, kao i ljubiteljima povijesti – jer ju na latinskom jeziku danas može jedva tko čitati i razumjeti. Knjigu je na hrvatski preveo sada već pokojni Jozo Maretić, vrstan poznavatelj latinskog jezika, a prijevod je otkupila Hercegovačka franjevačka provincija i knjiga je tiskana u tiskari FRAM-ZIRAL u Mostaru.
Knjiga sadrži i latinski izvornik i hrvatski prijevod, a sastoji se od šest poglavlja, dok se u VII. poglavlju donose neki najvažniji izvještaji o navedenoj biskupiji koje su njezini biskupi u raznim stoljećima slali u Rim, ponajviše Kongregaciji za raširenje vjere (osnovanoj 1622. godine). Gotovo svi su izvještaji – zanimljivo! – pisani talijanskim jezikom (ne latinskim), a i te je dokumente preveo isti prevoditelj.
U izradu konačne verzije knjige bili su uključeni i još neki suradnici, kako za latinski, tako za talijanski jezik (Jadranka Bagarić, fra Miljenko Šteko, Jelena Jurčić, Josipa Šunjić).
Osim temeljnoga teksta u latinskom i talijanskom te prijevoda na hrvatski ova knjiga sadrži i autobiografski zapis, točnije životopis fra Bazilija Pandžića, koji je on sam napisao u prigodi proslave svoga 90. rođendana, a koji do sada nije bio objavljivan. Taj je zapis priredio i bilješkama, kao i fotografijama, umješno popratio fra Ante Marić, urednik edicije RECIPE, koji i inače stoji iza čitavoga ovog projekta.
Na prednjoj korici knjige je fotografija trebinjske katedrale prilikom njezine posvete 1884. godine, a na zadnjoj korici ruševina nekoć benediktinskog samostana i stolne crkve na otočiću Mrkanu u blizini Dubrovnika.
Ova je knjiga još jedan spomenik zaslužnome franjevcu i znanstveniku dr. fra Baziliju Pandžiću, ali i prikladna čestitka uz 1000. obljetnicu prvoga pisanog spomena Trebinjske biskupije i 700. obljetnice prvoga pisanog spomena Mrkanske biskupije – u prigodi čega je nedavno objavljen vrijedni zbornik radova Trebinjsko-mrkanska biskupija.

R. Jolić

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.franjevci.info/