Predstavljena knjiga „Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj“

Foto: KTA

U nedjelju, 3. srpnja 2016., u podnevnim satima u prostorijama Katoličkog školskog centra „Sv. Josip“ u Sarajevu, upriličeno je predstavljanje knjige „Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj“ autorice dr. sc. Kate s. Amabilis Jurić, Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije.

Predstavljanje knjige održano je u sklopu programa hodočašća vjeroučitelja Bosne i Hercegovine u sarajevsku katedralu u Godini milosrđa.

U programu predstavljanja knjige sudjelovali su: dr. sc. Marinko Pejić, prof. dr. sc. Goran Milas, autorica dr. sc. s. Kata. Moderator predstavljanja dr. Tomislav Mlakić uputio je srdačan pozdrav svim nazočnima te izrazio zadovoljstvo i radost zbog ovoga događaja.

Nazočnima se obratila provincijska predstojnica s. Kata Karadža te istaknula kako ova knjiga dotiče srž, samu bit poslanja i djelovanja Crkve. Već od Isusova naloga „Idite i učinite mojim učenicima sve narode“ duhovnosti navjestitelja Radosne vijesti, svjedočanstvu onih koji su na osobit način pozvani da budu vjerovjesnici i vjeroučitelji, u Crkvi se posvećuje velika pozornost, naglasila je s. Kata i uputila čestitku s. Amabilis sa željom da ovo djelo bude dopinos izgradnji autentičnih svjedoka i navjestitelja Radosne vijesti.

Dr. Marinko Pejić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, osvrnuo se na specifičnost duhovnosti vjeroučitelja laika na hrvatskom govornom području. Između ostalog istaknuo je kako se oznake duhovnosti vjeroučitelja konkretiziraju u 5 modela duhovnosti vjeroučitelja, svojstvenih evropskom kulturološkom krugu, u koji se ubraja i Hrvatska: Funkcionalni model: od vjeroučitelja se traži da zna konkretizirati duhovni život kršćanina vjernika upravo kroz svoj vjeroučiteljski poziv i djelovanje, naročito kroz naviještanje i prenošenje Riječi, i kroz autentično življenje teologalnih kreposti, vjere, nade i ljubavi. Relacijski model: gdje bi trebalo doći do izražaja osobni odnos s Kristom i sudjelovanje u proročkoj službi Crkve. Vjeroučitelj bi morao svjedočiti što konkretno znači biti učenik Isusa Krista. Biblijski model: duhovnost vjeroučitelj, smatra se u ovom modelu, treba biti prije svega biblijski utemeljena i imati svoj uzor u velikim biblijskim likovima, jer svaki od njih je svojevrsni model duhovnosti. Kristocentrično-eklezijalni model: ovaj model se temelji na naučavanju crkvenog učiteljstva. Praktični model: autor ovog modela polazeći od postojeće situacije lokalne crkve i u svjetlu pokrajinskih dokumenata elaborira praktični model vjeroučiteljske duhovnosti, gdje je u središtu pozornosti karizma poučavanja u vjeri.

Ova studija ima tim više vrijednost jer može pomoći formiranju jednog hrvatskog modela vjeroučitelja, s integriranom duhovnom dimenzijom, što je čini mi se i jedna od glavnih nakana autorice u ovoj knjizi. Knjiga će sigurno biti od dragocjene pomoći prije svega vjeroučiteljima u izgrađivanju vlastitog duhovnog profila i obavljanju vjeroučiteljskog poslanja, pa onda i drugim odgojiteljima i kršćanskoj zajednici općenito, gdje u pravo vrijeme dolazi kao istinsko osvježenje, kazao je dr. Pejić.

Dr. Goran Milas, znanstveni savjetnik na Institutu za društvena istraživanja “Ivo Pilar”, ujedno i recenzent knjige, odgovorio je na pitanje “zašto knjigu uzeti u ruke?” Duhovnost vjeroučitelja – čini se kao da je o toj temi sve rečeno. Duhovnost je istraživana oduvijek u svakom povijesnom razdoblju, o duhovnosti je pisano tisuće stranica. Kao da je sve rečeno, no mi znanstvenici vidimo zanimljivo u nezanimljivome, u tome je posebnost ove knjige. U njoj se može vidjeti ono što u drugim knjigama nema. Naime, s. Amabilis prepoznala je relevantnu temu u nečemu, što naizgled nije nudilo nekakve velike efektne zaplete, a još manje efektne rasplete. Međutim, vidjet ćete da u knjizi postoji itekako zanimljivih uspona i padova. Nije tu samo ono što bismo očekivali. Ljudi imaju svoje probleme kao vjeroučitelji. Ponekad se ti razgovori pretvaraju više u psihoterapiju, nego u znanstvene razgovore, rekao je dr. Milas te posebno pohvalio metodološki pristup, koji se ne susreće često, a pogotovo ne u ovakvom ekstenzivnom obliku.

Na kraju predstavljanja riječ zahvale uputila je dr. Kata s. Amabilis Jurić. Zahvalila je na molitvenom praćenju i svakoj potpori svojoj redovničkoj zajednici. Riječ iskrene zahvalnosti za otvorenost i suradnju u pripremi ovoga događaja uputila je pročelniku katehetskog ureda vrhbosanske nadbiskupije dr. Tomi Mlakiću, pročelniku katehetskog ureda mostarske biskupije dr. Anti Pavloviću, ravnatelju KŠC „Sv. Josip“ vlč. Mariju Ćosiću kao i svima koji su doprinijeli ovoj svečanoj promociji knjige.

U glazbenom dijelu sudjelovao je zbor Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina pod vodstvom s. Jelice Dolić, te glazbenu klavirsku pratnju prof. Marka Stanušića.

Predstavljanje se održalo u posebnom ozračju. Naime, na taj dan na inicijativu apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini mons. Luigija Pezzuta, u katedrali Srca Isusova u Sarajevu svečanim Misnim slavljem obilježen je Papin dan. Euharistijsko slavlje predvodio je nuncij Pezzuto u zajedništvu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, predsjednikom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, i ostalim članovima BK BiH te uz koncelebraciju svećenika i sudjelovanje vjeroučitelja iz svih biskupija.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA