Uz 500. obljetnicu prvotiska Judite Marka Marulića

Marko Marulić (lat. Marcus Marulus, 1450.-1524.) nazvan je „ocem hrvatske književnosti“ zbog svojega epa Judita, prvoga hrvatskog epa na narodnom jeziku, to jest prema Danteovu uzoru na „otmjenom pučkom jeziku” (volgare illustre). Ispjevao ga je godine 1501., a bio je prvi put tiskan u Mlecima 13. kolovoza 1521. Puni njegov naslov glasi: Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena. Judita sadrži 2126 dvanaesteraca u šest poglavlja. Glavni lik djela istoimena je biblijska junakinja koja spašava svoj narod od velike pogibelji, čime je autor želio osnažiti rodoljubni zanos vlastitoga naroda koji je u to doba bio izložen velikoj opasnosti najezdom Osmanlija.

Jedan od samo dva sačuvana primjerka prvoga izdanja Judite čuva Knjižnica Male braće u Dubrovniku. Datum prvotiska otkriva da smo upravo ušli u 500. godinu od objave toga iznimno važna djela za hrvatski jezik, književnost i kulturnu povijest uopće. Povodom te velike obljetnice hrvatske književnosti prof. Zvonko Pandžić priprema jubilarno i prvo kritičko izdanje Marulićeve Judite. U planu je i njezino predstavljanje javnosti upravo na samu 500. obljetnicu, 13. kolovoza 2021.

Izvor: Crkva na kamenu