Upis na studij Teološko-katehetskog instituta

Teološko-katehetski institut u Mostaru (TKIM) visokoškolska je znanstveno-nastavna ustanova Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u Mostaru, kao područni odjel Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu, u skladu sa zahtjevima Drugoga vatikanskog koncila i potrebama mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom katoličkih laika. TKIM ima obilježje visokoškolskoga znanstveno-nastavnoga crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških znanosti. Na njemu se poučava u bogoslovnim i filozofskim znanostima, religijskoj pedagogiji i katehetici, te drugim društvenim i humanističkim znanostima koje pripadaju kršćanskoj i općoj kulturi. Kongregacija za katolički odgoj, Dekretom od 22. veljače 2017., kanonski je također ustanovila Teološko-katehetski institut u Mostaru kao crkvenu visokoškolsku znanstvenonastavnu ustanovu u poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, potvrdila je i odobrila Plan i program njegova trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog studija. TKIM je u skladu s navedenim Dekretom i odobrenim Statutom te Sporazumom o akademskoj odgovornosti i suradnji institucijski povezan s KBF-om koji za njega preuzima akademsku odgovornost, jamči mu akademsku razinu djelovanja i prikladnost postizanja akademskih ciljeva. Kongregacija je tim činom uvrstila TKIM među visokoškolska učilišta Katoličke Crkve na kojima se provode sveučilišni studijski programi prvoga i drugoga ciklusa studija i stječu, u skladu s Bolonjskim procesom, akademske titule i diplome prvostupnika (bakalaureata) i magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.

Prijave i upisi

Prvi prijavni rok: od 21. lipnja do 5. srpnja. Razredbeni ispit: 8. srpnja 2021. u 9. sati na Institutu. Kandidati će prvo proći motivacijski razgovor nakon čega će imati pismeni razredbeni ispit.

Drugi prijavni rok: od 6. do 20. rujna. Razredbeni ispit: 22. rujna 2021. u 9 sati. Drugi razredbeni rok će biti organiziran u slučaju da ostane slobodnih mjesta. Razredbeni ispit obuhvaća građu srednjoškolskog (gimnazijskog) programa hrvatskoga jezika, vjeronauka i povijesti.

Obvezni dokumenti za prijavu: a) krsni list, b) rodni list, c) svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole i maturalnu svjedodžbu, d) preporuku župnika svoje župe, e) osobnu molba za studij na TKIM-u. Više informacija o studiju i okvirnom studijskom programu na TKIM-u može se naći na web stranici: www. tkim-mostar.ba Potrebne informacije o upisu na studij mogu se dobiti u Tajništvu TKIM-a na tel. 036 326 690, ili e-mailom: tajnistvo@tkim-mostar.ba

Preddiplomski studij religijske pedagogije i katehetike Naziv i vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski studij religijske pedagogije i katehetike Trajanje studija: 3 godine (6 semestara), 180 ECTS bodova Način izvođenje: redoviti studij Akademski nazivi: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) religijske pedagogije i katehetike. Cilj je preddiplomskog studija religijske pedagogije i katehetike usvojiti temeljna filozofijska i teološka znanja te upoznati i razumjeti osnovna znanja iz drugih društvenohumanističkih disciplina važnih za religijskopedagošku i pastoralno-katehetsku formaciju. Studenti bi trebali upoznati neke od temeljnih religijskopedagoških i katehetskih disciplina važnih za nastavak studija. Završen preddiplomski studij prvostupnike osposobljava za poslove u kojima se zahtijeva poznavanje i razumijevanje temeljnih sadržaja povijesne, biblijske, sustavne i praktične teologije te razumijevanje temeljnih filozofijskih, psihologijskih i pedagoških znanja. Stječu se određene kompetencije za moguće zaposlenje u području obrazovanja, medija, kulture, izdavaštva, u župnim zajednicama i slično, pod supervizijom magistra struke.

Diplomski studij religijske pedagogije i katehetike Naziv i vrsta studija: Sveučilišni diplomski (master) studij religijske pedagogije i katehetike Trajanje studija: 2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova Način izvođenje: redoviti studij Akademski nazivi: Magistar/magistra religijske pedagogije i katehetike Uvjeti za upis: Završen preddiplomski studij religijske pedagogije i katehetike (bakalaureat), ili srodan studij, s ostvarenih 180 ECTS bodova. Cilj je diplomskog studija religijske pedagogije i katehetike proširiti, dopuniti i usustaviti stečena znanja u preddiplomskom studiju. Diplomski studij religijske pedagogije i katehetike omogućuje znanstveno-teorijsku i stručno-praktičnu formaciju u religijskoj pedagogiji, katehetici i duhovno-religioznoj kulturi studentima koji se pripremaju za sveučilišno obrazovane vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama, za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama, za kvalificirane voditelje i animatore duhovno-religiozne kulture u medijima, za stručne suradnike u različitim socijalnim i humanitarnim ustanovama, kao i za istraživače na tim područjima crkvenoga i širega društvenog života.  Studij također omogućuje znanstveno-teorijsku i stručno-praktičnu formaciju u religijskoj pedagogiji, katehetici i duhovno-religioznoj kulturi studentima koji se pripremaju za kvalificirane voditelje i animatore religioznoga odgoja, kateheze i duhovno-religiozne kulture u crkvenim zajednicama, za djelovanje na području župnoga pastorala, osobito pastorala mladih i sl.