Studentska kazeheza: Što će ti vjera, ako ne rađa dobrim djelima?

U utorak, 28. studenoga 2017., u 19 sati bit će održana studentska kateheza u amfiteatru A. B. Šimić na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na temu: „Što će ti vjera, ako ne rađa dobrim djelima“. Katehezu će održati don Mladen Šutalo, studentski duhovnik.