Blaženi Alojzije Stepinac i tzv. svećenička udruženja

Više puta i na više načina kardinal Stepinac osuđivao je tzv. svećenička udruženja, smatravši ih đavolskim djelom. Evo nekih naglasaka blaženoga Alojzija o toj bolnoj rani Katoličke Crkve, koja nije zarasla ni danas, jer mnogi još uvijek pokušavaju iracionalno braniti djelo samoga sotone: “Ako je, naime, cilj komunizma svijet bez Boga i Crkve i od toga ne odstupa ni za dlaku prema izjavama svojih prvaka, kao što smo vidjeli, onda je jasno kao sunce svakom čovjeku zdrave pameti da osnivanjem takvih i sličnih udruženja komunizam ni najmanje ne želi pomoći Katoličku crkvu nego pomoću tih udruženja ostvariti sigurnije i lakše svoj plan. On je osnovao u Kini takozvanu Kinesku Katoličku crkvu. U Mađarskoj je osnovao udruženje ‘Svećenika prijatelja mira’. U Jugoslaviji ĆMD [Ćirilo-metodsko društvo] kao svećeničko udruženje. U Poljskoj pod drugim imenom. U Čehoslovačkoj opet pod drugim, ali sva ta udruženja, zvala se kako mu drago imadu samo jedan cilj: potkopati najprije disciplinu Crkve. Posvaditi takozvani niži i viši kler, zavaditi biskupe među njima, zavaditi župnike među njima, zavaditi episkopat pojedinih zemalja sa Svetom Stolicom, ubiti svaki kredit svećenika kod vjernika, kad vide da je svećenik najuže povezan s UDBOM i njezini automobili staju pred župnim uredom i on se vozika s njima, i prima plaću od njih.

Kad se potkopa crkvena disciplina, onda je lagan posao dalje, koji ima da dovede do indiferentizma, ovaj pak do formalne apostazije od Boga i Crkve. To je svrha i cilj tih udruženja, jer vođe komunizma nisu ludi, da ne bi vidjeli, da se ne može glavom kroz zid, to jest da se ne može naprečac uništiti vjeru i Crkvu.

Ne vrijedi li ovdje onda da sudjeluje na sotoninom djelu svaki onaj koji se učlani u ĆMD? Nije važno koji cilj imadu pred očima svećenici, članovi udruženja, nego je važno koji cilj imadu osnivači i naredbodavci, a to je KP ili UDBA. Njezin pak cilj je samo jedan jedini, kao što smo rekli: pomoću tih udruženja zavarati na neko vrijeme vjernike, razbiti unutarnju snagu Crkve i doći tako lakše do konačnog cilja, uništenja svake vjere i Crkve, u prvom redu Katoličke crkve.”

Izvor: Crkva na kamenu