Blagost ljudske riječi

Čini mi se kako je malo koji pojam toliko puta spomenut u Bibliji kao što je “riječ”. Početak Ivanova Evanđelja tako jasno i glasno veliča Riječ: “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog” (Iv 1,1). Matej Evanđelist pisao je o snazi riječi: “On riječju istjera duhove i sve bolesne izliječi” (Mt 8,16). Jedan od dirljivijih susreta učenika i Isusa završava Petrovim protupitanjem kada kaže: “Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnoga” (Iv 6,68). U konačnici, Isus gotovo ništa nije toliko detaljno i jasno objasnio kao odnos prema riječima i govoru rekavši: “Kako možete govoriti dobro kada ste zli? Ta, usta govore onim čega je srce prepuno! Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo. Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na Sudnji dan. Tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi” (Mt 12,34-37).

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu