Dvije zapovijedi ljubavi

Foto: Cnak

Ljubiti Boga više od svega, štoviše više od sebe samoga zahtjevno je. Postavlja se pitanje zašto bi se tako zahtjevnu zapovijed, gotovo pa neostvarivu, uopće postavljalo kao normu kada ju je konkretno nemoguće ostvariti? Uopće zašto bismo Boga ljubili više od svega? Tko je Bog da ga ljubim više od svega? Apostol i evanđelist sv. Ivan na to će nam odgovoriti vrlo jednostavno: “Bog je ljubav”.

Drugi dio zapovijedi ljubavi “ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga” sada se već čini itekako mogućim i može postati temeljem boljega svijeta. Ljubav prema bližnjemu uvjetovana je ljubavlju prema sebi samome. Neostvarivost ove zapovijedi u kršćanskoj praksi uvjetovana je najčešće činjenicom da se ne voli samoga sebe, tj. u prihvaćenosti sebe kao ljubljenoga Božjeg djeteta.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu