Moderni napad na Katoličku Crkvu

Foto: CNS

Neprijatelj s kojim katolička vjera sada treba odmjeriti snage i koji ću nazvati “modernim napadom” jest sveopći udar na temelje katoličke vjere, na samo njezino postojanje. Taj je neprijatelj sve snažniji i sve svjesniji činjenice da o neutralnosti ne može biti govora. Sile koje danas udaraju na katoličku vjeru osmišljene su s namjerom da tu vjeru unište.

Zovemo li to “moderni napad” ili “Antikrist”, svejedno je. Bitno je da se odlikuje jasno stajalište koje ujedinjuje zadržavanje kršćanskoga morala, tradicije i autoriteta na jednoj strani i aktivan napor da ih se uništi na drugoj strani. “Moderni napad” ne će nas tolerirati i pokušat će nas uništiti. Ni mi ne možemo tolerirati njega. Moramo pokušati uništiti toga do zuba naoružanog i strastvenog neprijatelja istine po kojoj ljudi žive. Ovo je borba na život i smrt.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu