Parabola o farizeju i porezniku (Prvi dio)

Foto: www.jtbarts.com

Isus na početku ističe da je parabola namijenjena “nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravedni, a druge podcjenjivahu”. Time podsjeća na svoj stav prema Bogu i učenje da pred Boga trebamo stupati ponizno a ne umišljeno, pozivajući se na svoja dobra djela i zasluge.

Moleći tako, farizej se izolirao od Boga i ljudi. On je sagriješio ohološću, jer se hvastao pred Bogom i ljudima. Pred Boga, koji je izvor sve dobrote i pravde, iznio je popis svojih zasluga i vrlina. Tako je bio zadovoljan svojim djelima da uopće nije pitao za izvor tih dobara. Zasluge je pripisivao sebi i svome nastojanju a nije mislio na Boga koji ga je učinio sposobnim da to čini.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu