Pastoralni dan svećenika Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije

Foto: Cnak

POTOCI – U duhovno-obrazovnom centru “Emaus” u Potocima kod Mostara održan je 15. ožujka 2023. redoviti godišnji Pastoralni dan svećenika u dušobrižništvu na području Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Susret je organizirao Biskupski ordinarijat u suradnji s Teološko-katehetskim institutom. Uz biskupa domaćina mons. Petra Palića, na pastoralnom susretu nazočilo je preko 90 svećenika.
Na početku je sudionike skupa u ime organizatora pozdravio dr. don Marko Šutalo, predstojnik TKIM-a i uveo u temu. Tema Pastoralnog dana bila je Obitelj: hodočasnica nade, a obrađena pod teološkim i pastoralnim vidom.
U pozdravnoj riječi biskup Petar Palić podsjetio je sudionike da papa Franjo od svoga izbora na Petrovu službu nastoji skrenuti pozornost na krizu obitelji. U tom smislu treba razumjeti i njegovo sazivanje redovite biskupske sinode na temu obitelji 2015. godine. Čini se da se u cijeloj povijesti Crkve obitelj nikada nije suočila s izazovima s kojima se danas suočava. U svakoj generaciji pojedine obitelji trpe sve vrste poteškoća, ali je obitelj danas na poseban način u krizi, jer je u krizi njezina bit, odnosno koncept obitelji, rekao je uvodno biskup Palić.
Dr. don Ivica Raguž, profesor fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije i vršitelj dužnosti dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku govorio je o temi “Crkva u kući (Rim 16,5)”.
Prof. Raguž je kroz četiri teze progovorio o značenju i izazovima današnjih obitelji. Uvodeći u temu svoga promišljanja prof. Raguž naglasio je da obitelj proživljava danas svoju krizu i da smo svjedoci raspadanja brakova i obitelji, čemu pridonosi i gnoza, koja želi neovisnoga čovjeka i razara ideju saveza, odnosno Boga kao saveznika.
Dr. sc. Anita Begić, pročelnica odsjeka za socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i voditeljica Obiteljskoga centra u sklopu Biskupijskoga caritasa govorila je o Obiteljskom savjetovanju u okrilju Crkve. Prof. Begić naglasila je kako je savjetovanje pružanje pomoći i proces koji ima svoje faze. Sudionicima je predstavila rad Obiteljskoga centra, koji se sastoji u savjetovanju, prevenciji i edukaciji i bračnim susretima. Sudionike je, također, upoznala s kriznim intervencijama i zakonskim okvirima koji propisuju djelovanje u kriznim situacijama.
Nakon predavanja uslijedila je rasprava. U njoj je istaknuta potreba savjetovanja drugih ali i samosvijesti i otvorenosti oko vlastitoga prihvaćanja savjeta drugih, osobito laika. Na takav način vidjet će se trajni hod svih Kristovih vjernika u shvaćanju supružničkoga i obiteljskoga života vjere i njegova značenja za cijelu Crkvu. Napose je naglašena potreba neumornoga nastavka pastorala obitelji na svim razinama partikularnih Crkava.
Prije plenuma don Nikola Menalo, generalni vikar naših biskupija, podsjetio je sve nazočne na pastoralne aktivnosti vezane za proslavu nebeskoga zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije sv. Josipa i potaknuo svećenike da se odazovu na svečanost u mostarsku katedralu. Pastoralni dan završio je zajedništvom oko obiteljskoga stola.

Izvor: Crkva na kamenu