Postavljeno 100 tisuća zastavica za 100 tisuća djece koja se godišnje pobace

Foto: weneedalaw.ca

KANADA – Prošlog je vikenda pred Vrhovnim sudom u Kanadi podignuto 100 tisuća ljubičastih i plavih zastavica koje simboliziraju 100 tisuća djece koja se svake godine pobace u toj zemlji. “More ružičastih i plavih zastavica pruža otrježnjujuće iskustvo, dok razmatramo da svaka zastava predstavlja jedno nerođeno dijete čiji je život oduzet, nezaštićen našim zakonom. Također je riječ o vrijednoj prilici da učinimo vidljivim one koje bi naše društvo htjelo zaboraviti”, napisao je voditelj pro-life inicijative We need law (Trebamo zakon), Mike Schouten, koja je organizirala postavljanje zastavica.
Zgrada Vrhovnoga suda odabrana je jer je 1988. u slučaju “R. protiv Morgentaler” taj sud definirao pobačaj kao medicinsku uslugu potrebnu za zdravlje žena. Iako je sud poručio Parlamentu kako od njega očekuje da će donijeti zakon kojim će se regulirati pobačaj, to do danas nije učinjeno, tako da proteklih 30 godina ne postoji kazneni zakon kojim se u Kanadi regulira pobačaj, poručuju iz inicijative.
“Ovaj prizor i lokacija dali su nam izvrsnu početnu točku za razgovore dok smo objašnjavali ljudima što se dogodilo na sudu”, istaknuo je Schouten.
Iskustvo razgovora s prolaznicima predstavnicima inicijative We need law ukazalo je da mnogi Kanađani ne znaju da u njihovoj zemlji ne postoji nijedan zakon koji ograničava pobačaj, no ohrabruje činjenica da većina njihovih sugrađana smatra kako bi trebala postojati određena zakonska ograničenja za pobačaj.
“U Kanadi stalno gledamo naše vođe kako pokušavaju spriječiti debatu o pobačaju i ljudskosti nerođenih, ali naše iskustvo nam neprestano potvrđuje da je većina Kanađana spremna za razgovor ondje gdje naši vođe nisu”, poručuju iz inicijative.

Izvor: Crkva na kamenu