Pravo ili kako mu milo

Razmetljivo isticanje krivnje jednih te prešućivanje krivnje drugih za praktične političke ili ekonomske nedostojne ciljeve ne vodi nikamo. Postoje pojedinci i organizacije kako izvan BiH tako i u BiH koji nastoje pobijene Bošnjake u Srebrenici pretvoriti u instrument političkoga upravljanja srpskim narodom u BiH. Slično se sa bošnjačke strane, od pojedinaca i nekih organizacija postupa i prema Hrvatima u BiH negativno ističući Herceg-Bosnu i preuveličavajući hrvatsku ratnu krivnju u BiH. Narod je davno kazao: “I đavo zna što je pravo, ma ne će, nego kako mu je milo.”

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu