Što je to Papa učinio?!

Foto: CCEW-flickr.com

Motuproprij pape Franje i njegovo pismo kardinalu Ladariji preispituju trenutnu situaciju u kontekstu darova i talenata koje daje Duh Sveti “kroz sakramente krštenja, potvrde i Euharistije” svim članovima Crkve kako bi mogli pridonijeti “izgradnji Crkve i naviještanju Evanđelja svakom stvorenju”.

U kontekstu svih promjena koje su se događale tijekom povijesti, treba se prisjetiti kako su i reforma nižih redova u Crkvi u vrijeme pape Pavla VI. (prve tonzure, nižih redova i podđakonata), pa i sama činjenica sazivanja Drugoga vatikanskog sabora u Crkvi za vrijeme pape sv. Ivana XXIII. bile gotovo “sablazan” za cijelu Crkvu, pri čemu se nerijetko moglo čuti da su “uzdrmani” sami temelji Crkve, jer se zadire u baštinu Crkve.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu