Stručni skup vjeroučitelja

Foto: Cnak

BIJELO POLJE – U organizaciji Katehetskog ureda hercegovačkih biskupija i u suradnji sa zavodima za školstvo u Mostaru i Širokom Brijegu, održan je 19. travnja Katehetski dan vjeroučitelja u Potocima kod Mostara. Tema stručnoga skupa bila je “Novi Direktorij za katehezu – evangelizacijsko-pastoralne i katehetske smjernice u današnjim crkvenim i kulturnim okolnostima”. Predavanja su održali biskup dr. Petar Palić i predstojnik Katehetskog ureda dr. don Ante Pavlović.
Biskup Palić obradio je temu “Identitet, poziv, poslanje i služba kateheta u svjetlu novoga Direktorija za katehezu“. U svom predavanju posebno je istaknuo važnost suvremene evangelizacije i kateheze prožete kršćanskim milosrđem kako bi postala istinski navještaj Božje riječi koja vodi do zrelosti vjere pojedinca i cijele Crkve. Potom je na temelju dvaju poglavlja koji su u Direktoriju posvećeni identitetu, poslanju i formaciji vjeroučitelja, i prema knjižici Kateheta po papi Franji, prikazao deset osnovnih vrlina koje bi trebale krasiti svakoga svećenika, redovnika, katehetu i vjeroučitelja laika kao navjestitelja Božje riječi i odgojitelja u vjeri po uzoru na Isusa Krista – Učitelja. Osobito je važno da vjeroučitelj živi u punom zajedništvu s Crkvom, da svojim učenicima prenosi cjelovit nauk Crkve i bude svjedok vjere u Krista, evanđelja i kršćanskih vrjednota u kojima odgaja svoje učenike. Stoga, sve stručne teološke, pedagoške i didaktičke kompetencije koje vjeroučitelj posjeduje, trebaju biti prožete kršćanskom duhovnošću i svjedočenjem vjere što treba njegovati kroz čitav život. Kateheta je pozvan tražiti nove načine prenošenja Božje riječi i pouke u vjeri u promjenjivim društvenim i kulturnim okolnostima, svjestan da se istinska vjera Crkve i temelji vjere nikada ne mijenjaju, zaključio je biskup Palić.
Don Ante je kratko predstavio novi Direktoriji za katehezu koji je 2020. izdalo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, ističući neke njegove smjernice za katehezu u evangelizacijsko-pastoralnom i katehetskom djelovanju Crkve u suvremenim crk­venim, društvenim i kulturnim okolnostima. Posebno se to ogleda u poveznici kateheze kao sustavna odgoja u vjeri s prvim evanđeoskim navještajem (kerigma) u procesima misijskog i pastoralnog obraćenja te obnove i preobrazbe Crkve koja trajno živi u stanju poslanja, navještaja i svjedočenja Isusa Krista. Don Ante je još izdvojio neke smjernice Crkve s obzirom na katehezu djece, mladeži i osobito odraslih osoba i katehezu obitelji, potom katehezu koja je osjetljiva prema siromašnima, osobama s invaliditetom i zatvorenicima. Ukazao je na razlike i uzajamnu upućenost između školskoga vjeronauka i župne kateheze, ali i na njihovu jedinstvenu usmjerenost na cjelovit općeljudski i kršćanski odgoj djece i mladeži. Brojne se smjernice također odnose na izazove kulturnoga i religijskoga pluralizma, digitalnoga svijeta, društvenih mreža i informacijskih tehnologija, sve do bioetičkih pitanja i ekologije koje treba promatrati u svjetlu kršćanske vjere i morala.
Vjeroučitelji su na kraju, potaknuti smjernicama novoga Direktorija, iznosili svoja iskustva i razmišljanja te iskazali spremnost uključivanja i aktivna sudioništva u evangelizacijskom poslanju i pothvatima naše mjesne Crkve.

Z. Zekić

Izvor: Crkva na kamenu