Stvaranje mitova

Sve civilizacije i svi narodi kroz povijest imali su svoje mitove. Oni su često postali dio narodne tradicije. U moderno vrijeme mitovi često služe za narodnu razbibrigu i veselje, ali i danas postoje sredine u kojima mitovi igraju važnu društvenu ulogu. Na prostoru jugoistočne Europe mitovi su uvijek bili “na cijeni”, premda se pojedini narodi, više ili manje, nastoje osloboditi mitomanije. Pođimo od sebe samih. Hrvatski je narod kroz svoju dugu povijest imao i podržavao razna mitska sjećanja. U hrvatskom susjedstvu mitologija i mitomanija kao da dolaze u valovima. Muslimani na prostoru jugoistočne Europe kao da su tek u procesu stvaranja nekih opasnih mitova. Jasno, to nije dobro ponajprije za njih, a onda i za sve one koji s njima na bilo koji način komuniciraju. Osloboditi se mita znači postati realan čovjek koji sebe i svoj narod vidi kao dio šire društvene zajednice u kojoj bi svatko trebao imati jednaka prava i slobode.

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu