Vjerujemo li Isusu ili bezbožnim znanstvenicima?

Foto: https://www.pexels.com/

Cijeli društveni i državni sustavi vlasti do sada su išli na ruku svima što su debelo zarađivali na čovjeku odgojenu u izrazito individualističkom duhu naše materijalističko-hedonističke civilizacije, čija je deviza: Ugađaj sebi i živi slobodno po vlastitoj volji! No, sada su se sjetili pozivati ga da misli na druge, što će reći: Cijepi se! I čude se zašto im ljudi ne vjeruju!

Papinska akademija za život rekla je da osoba može koristiti ta cjepiva ako nema alternativnih, s obzirom na opasnost od korone, a radi općega dobra, što je doduše materijalna ili pasivna suradnja na grješnom činu, ali ne znači podršku pobačajima. Međutim, ovo što se događa otupit će do kraja tu oštricu protivljenja pobačajima i manipulaciji njima.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu