Župa Gabela (Doljani-Čeljevo-Klepci-Dračevo)

Foto: Cnak

U Doljanima je od ranije postojala crkva sv. Lovre, a 1861. godine sagrađena je nova crkvica Marijina Rođenja koja je bila sjedište župe. Zbog toga se župa zvala i župa Doljani. U lipnju 1875. godine na području župe, u mjestu Dračevo, započeo je Hercegovački ustanak. Zbog toga je župnik sa svim župljanima morao pobjeći.

Godine 1953. za župnika je došao don Jakov Bagarić koji je nastavio raditi na obnovi župe. Tako je don Jakov u razdoblju od 1962. do 1967. u Dračevu izgradio župni stan, a nakon što je tadašnja vlast 1966. godine srušila crkvu u Klepcima dobivena je dozvola za gradnju župne crkve u Dračevu.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu