Nadbiskup Tomo Vukšić održao predavanje na Filozofskom fakultetu SUM-a

Foto: https://ff.sum.ba/hr

MOSTAR – Mons. dr. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini održao je predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
„Crkva je zajednica poslana da komunicira. Njezina komunikacija proizlazi iz Isusove zapovijedi da njegovi učenici idu po svemu svijetu i da propovijedaju svim narodima, na svim mjestima, na svim kontinentima i u svim okolnostima“, rekao je nadbiskup Vukšić.
Kazao je kako je govor, kao jedan od načina komunikacije, strukturalni dio funkcioniranja Crkve. „Crkva kao zajednica komunikacije unutar sebe i zajednica koja komunicira prema van je nešto što valja prepoznati i što je dio poslanja Crkve“, objasnio je nadbiskup Vukšić.
Dodao je kako je dijalog važan u svakom društvenom kontekstu u svijetu, a posebno u multikonfesionalnom društvu kao što je BiH. „Važnost dijaloga proporcionalno raste sa složenošću društvenih prilika, s multikonfesionalnošću, multikulturalnošću, sa složenošću društva kao takvoga. U teškim situacijama dijalog, ne samo da je potreban, nego on u takvim situacijama nema alternativu koja bi bila moralno prihvatljiva.“
Objasnio je kako je dijalog način za rješavanje svih pitanja među uljuđenim ljudima, među pristojnim svijetom i što god je složenost tematika i problema veća proporcionalno raste i potreba za dijalogom. „U tom kontekstu međureligijski dijalog je važan prije svega iz ljudskih razloga, ali i iz teoloških, filozofskih pa onda i iz društvenih razloga“, rekao je mons. Vukšić.
Predavanje je dio ciklusa predavanja Religije u suvremenom kontekstu koji organizira Filozofski fakultet SUM-a.
Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić je kazao kako je ciklus osmišljen ne samo da gradi mostove nego i da se pokaže koliko su isprepletene religijsko-duhovna racionalnost i znanstvena, humanistička, društvena pa i umjetnička racionalnost koja se gaji na Fakultetu.
Nadbiskup Vukšić je poručio da mu je drago što je mogao biti dijelom tribina i predavanja  koje organizira vodstvo Filozofskog fakulteta na temu Religije u suvremenom kontekstu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ff.sum.ba/hr