Prometnica koja će oživjeti sela Posušja, Tomislavgrada i Aržana

U mjesecu ožujku ove 2023. godine u Ravnom je najavljena gradnja ceste koja će povezati sela Vir, Zagorje, Podbilu i Podzavelim općine Posušje i župe sv. Jure u Viru i Gospe od Zdravlja u Zagorju sa selima Zavelimom, Vinicom, Rošnjačama, Zaljuti, Mijakovim Poljem i Pasiči koja pripadaju općini Tomislavgrad i župi Male Gospe u Vinici, te prelazi granicu i povezuje se sa Studencima i Aržanom kao i drugim selima Republike Hrvatske.

Valja ići brzo, prema njihovim riječima, u realizaciju povezivanja spomenutih sela općine Posušje sa selima općine Tomislavgrad na pravcu Vir-Vinica-Aržano. Ono što je već dugo vremena raspravljano i dogovarano na više razina, a nikada nije privedeno svrsi, što bi sada to uslijedilo tako da se omogući našim ljudima lakše suobraćanje, pogotovo sada kada je Hrvatska ušla u eurozonu i Schengenski prostor, čemu teži i BiH.

Zamolimo Boga za uspjeh ovoga djela o kojem se raspravljalo godinama, što će unijeti radost među naše žitelje kako domaće tako i odseljene. Svaka prometnica povezuje i zbližava narode, pomaže u razvoju gospodarstva, te stvara raznovrsnu suradnju na kulturološkom i vjerskom planu. Ono što je bitno za ove spomenute krajeve jest zaustavljanje seobe i poziv onima u inozemstvu na povratak u rodni zavičaj radi razvijanja gospodarstva, a napose seoskoga turizma koji je u zadnje vrijeme sve privlačniji, a osobito na granici između mediterana i kontinenta.

Izvor: Crkva na kamenu