Kardinal Josip Bozanić imenovan članom Dikasterija za evangelizaciju

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

VATIKAN (IKA) – Papa Franjo imenovao je dotajnika, članove i savjetnike u Odjelu Dikasterija za evangelizaciju, koji se bavi temeljnim pitanjima evangelizacije u svijetu. Kardinal Josip Bozanić jedan je od novoimenovanih članova, objavio je Vatican News.

Papa Franjo je 25. travnja imenovao mons. Samuelea Sangallija, dosadašnjega dužnosnika u Dikasteriju za biskupe, dotajnikom u Odjelu za prvu evangelizaciju i nove partikularne Crkve Dikasterija za evangelizaciju. Mons. Sangalli rođen je 1967. u talijanskom gradu Leccu, a za svećenika je zaređen 1996. godine. Diplomirao je obrazovne znanosti na Sveučilištu Roma Tre, doktorirao filozofiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana, gdje predaje, te postigao licencijat iz duhovne teologije na Teresianumu. Predaje također na Slobodnom međunarodnom sveučilištu društvenih studija Guido Carli u Rimu.

Osim imenovanja dotajnika, papa Franjo je imenovao također članove Dikasterija za evangelizaciju, u Odjelu za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu, među kojima zagrebačkoga nadbiskupa u miru kardinala Josipa Bozanića.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA