Radost življenja u Duhu

Molitelji povjerenja

mr. Ivan Turudić

Izričito tražiti da se blagoslovi nečije grješno stanje u suprotnosti je sa zdravim razumom, Božjom objavom i naukom Crkve. Iako će neki opravda...

Poučne sličice

Župnikov papagaj

mr. Ivo Šutalo

Pred nama je korizma. Evo nam prilike. Otvorit ću molitvenik pa ću svaki dan kroz korizmu izmoliti Križni put i pokloniti se svome Gospodinu i zahv...

Sadržaj