Duhovnost

Marijina sličica

Jedan je dječak svako jutro dolazio u crkvu i sa stolića ispred Gospina kipa uzimao nekoliko Marijinih sličica. Primijetio to…