Duhovnost

Marijina sličica

Jedan je dječak svako jutro dolazio u crkvu i sa stolića ispred Gospina kipa uzimao nekoliko Marijinih sličica. Primijetio to…

Prepusti Gospodinu

Prepusti Gospodinu putove svoje, On najbolje zna kamo treba poći. Prepusti Gospodinu bitke svoje, On najbolje zna koje treba ostaviti,…