Komentar

Višak novca

dr. Božo Goluža

a, čak jedna od četiri stožerne krjeposti! Vidimo kada se ova vrlina naruši, u kakva "normalna ludila" upadamo. S novcem je vrlo slično kao i s h...

Dan moj svagdašnji

Duhovna obnova cijeloga svijeta

Adrijana Pandža

Treći dan nakon Isusove smrti na križu dva se učenika uputiše prema Emausu te su raspravljali o svemu što se prethodno dogodilo. Ništa im nije b...

Sadržaj

Komentar

dr. Božo Goluža

Višak novca

Biskupova Uskrsna čestitka

Biskup Ratko

Uskrsna čestitka

Radost življenja u Duhu

Mr. Ivan Turudić

“Tri dana” bez Isusa

Mladost duha

Mr. Mladen Šutalo

(Ne)moguća misija

Kult i kultura

Crkva i društvo

Na tragu vjere svetih otaca

dr. Ivan Bodrožić

Aktivni vjernici

Živjeti Evanđelje

Poučne sličice

Mr. Ivo Šutalo

Virus

Na budnost pozvani

Iz naše prošlosti