Kolumne

Misli sv. Augustina

Mir u srcu i u svijetu

Aurelije Augustin, O državi Božjoj (De civitate Dei), II., KS, Zagreb, 1995. “Dvije su ljubavi stvorile dva grada: zemaljski grad ljubav…