Pod povećalom

Hrvatska do Drine

Kako je otužno gledati i slušati poneke “skrbnike” Hrvata u BiH koji sa sigurne udaljenosti od nekoliko stotina kilometara “bistre”…