Komentar

Samovolja i samodisciplina

dr. Božo Goluža

Samovolja je na snazi ne samo u moćnih i bogatih, ne samo kada se radi o nekim globalno važnim pitanjima, nego i "običan puk" smatra da je ona sast...

Crkva i društvo

Doniranje organa

dr. Mile Vidić

Sv. Ivan Pavao II. u Evangelium vitae ističe kako su doniranje i transplantacija organa čini bogati čovjekoljubljem i ljubavlju, te da su to herojs...

Sadržaj