Vijesti

Kandidati, lektori, akoliti

MOSTAR – Na godišnjem susretu svećeničkih kandidata u Mostaru u subotu, 29. prosinca 2018., okupilo ih se dvadeset i sedam:…

Krštenje Andreja i Nike

DRAČEVO – Na godišnjem svećeničko-redovničkom susretu i uzajamnu čestitanju nadolaznih Božićnih i Novogodišnjih blagdana u Mostaru, 20. prosinca, župnik don…