Vijesti

Vršiti volju Božju

Ratko PERIĆ, Nada koja ne postiđuje, Crkva na Kamenu, Mostar, 2018. Uvod Francuski znanstvenik Alexis Carrel(1873.-1945.), dobitnik Nobelove nagrade za…

Stepinčeva večer

MOSTAR – Posljednji put nadbiskup je Stepinac bio u Mostaru na blagdan sv. Franje Asiškoga 1942. prigodom biskupskoga ređenja novoimenovanoga…