Komentar

Utjelovljena nada

Dr. Božo Goluža

Često možemo čuti kako je čovjek biće nade, tj. biće koje živi od nade. Starozavjetni pisac to je sažeo ovako: "Samo je u Bogu mir, dušo moja...

Dan moj svagdašnji

Božić je svugdje oko nas

Adrijana Pandža

Nedavno je moja prijateljica izgubila novčanik sa svim dokumentima i novcem u istočnom dijelu Mostara. Imala je slučajno jedan telefonski broj zapi...

Sadržaj