Komentar

Pouzdani tumači stvarnosti

Dr. Božo Goluža

Stanje u kojemu smo se našli, ponajviše svojom krivnjom, izravna je posljedica udaljavanja od Boga i suobličenja ovomu svijetu. Na žalost, "sinove...

Crkva i društvo

Pilatova demokracija

dr. Mile Vidić

Austrijski znanstvenik Hans Kelsen vidi u djelovanju Poncija Pilata paradigmu suvremene demokracije, a njega kao prototip demokratskog leader-a. Ironi...

Sadržaj